fbpx

„Jura – obszary transgeniczne”. Wystawa Sławomira Jodłowskiego w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej

W piątek, 30 września o godz. 18 Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej zaprasza na wernisaż wystawy fotografii Sławomira Jodłowskiego. Ekspozycję zatytułowano „Jura – obszary transgeniczne”.

-Fotografia jest nieskończonym procesem wizualizacji doznań, powstających pod wpływem indywidualnego postrzegania świata. Spektrum bodźców docierających do fotografującego poprzez zmysły wytwarza specyficzny, charaktery- styczny dla wytwórcy obrazu foto- graficznego mentalny model istnienia rzeczywistości nieobiektywnej dla odbiorców, obiektywnej dla twórcy. Dialektyka obrazów w kontekście filozofii obrazu jest precyzowalna tylko w stopniu adekwatnym do konformizmu myślenia odbiorcy. Przekaz fotograficzny staje się umowną formą opisania świata jako bytu uniwersalnego rozumianą wieloznacznie, pozorując jednocześnie zbieżność interpretacji. Fotografia funkcjonuje więc jako swoiste zaświadczenie czegoś zaistniałego w przeżytej rzeczywistości, o którą otarliśmy się w zupełnie różny sposób – zaznacza artysta-fotografik Sławomir Jodłowski.

Autor jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, prezesem Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa, kuratorem Galerii ARTFOTO działającej w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, operatorem obrazu filmowego, który od lat  współpracuje z TVP, a także animatorem kultury w dziedzinie upowszechniania fotografii. Od ponad 30 lat prowadzi działania promujące fotografię jako wartość kulturotwórczą, polegające na organizacji plenerów, warsztatów, szkoleń i spotkań z artystami-foto- grafikami. W sumie zorganizował dotychczas ponad 300 wystaw foto- graficznych. Jest również pomysłodawcą i komisarzem najstarszego oraz największego w Polsce Międzynarodowego Konkursu Fotografii Cyfrowej „Cyberfoto”.

„Jura – obszary transgeniczne”. Wystawa Sławomira Jodłowskiego w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej 2
Jedna z fotografii Sławomira Jodłowskiego, która trafiła na wystawę „Jura– obszary transgeniczne”

Jego działalność uhonorowana została m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury, przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic- twa Narodowego, nagrodą Związku

Polskich  Artystów  Fotografików za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury (2013 r.), Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie upowszechniania kultury, a także srebrnym medalem za fotograficzną twórczość, przyznanym przez Kapitułę Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej (2020 r.).

W swoim dorobku Sławomir Jodłowski ma wiele krajowych i za- granicznych wystaw. Ich listę dopełni teraz ta najnowsza, którą jest prezentacją w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Fotograficzną ekspozycję zatytułowano „Jura – obszary transgeniczne”.

„Jura – obszary transgeniczne”. Wystawa Sławomira Jodłowskiego w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej 3
„Jura– obszary transgeniczne”

-Stwarzając fikcyjne, wykreowane rzeczywistości, tworzę przekaz wnętrza mojego istnienia, transponuje obraz ocierający się o iluzję prawdy, nie dbając o prawdomówność. To w fotografii pociąga mnie najbardziej – zaznacza artysta.

Wernisaż  zaplanowano  na  ostatni dzień września, na godz. 18. Wstęp jest wolny.

-Działania moje stanowią próbę interpretacji tzw. „modelu wewnętrznego”, objawiającego się np. w snach, zawierających elementy dziwności i niezwykłości, które według Andre Bretona – twórcy tego pojęcia, stanowią jedyne źródło związku pomiędzy ludźmi. Fotografia jest dla mnie rodzajem marzenia sennego, które za wszelką cenę chce udawać rzeczywistość, w istocie będąc tylko rodzajem jej transformacji. Wprowadzając do fotografii elementy mentalne, uwalniając jednocześnie imaginację, pragnę zasugerować tzw. „psychiczną perspektywę widzenia świata”, która jest jakby poetyką nadrzeczywistości – podkreśla Sławomir Jodłowski.

Zuzanna Suliga