Fundacja “Oczami Brata” szuka asystentów dla osób niepełnosprawnych

0
314

Fundacja Oczami Brata przystępuje do realizacji rządowego programu “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Organizacja zamierza przeszkolić, a następnie zatrudnić 25 osób, które będą pomagać niepełnosprawnym w ich codziennym życiu.


Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Asystent ma pomóc m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.


Jak informuje Fundacja, ze względu na stan pandemii w Polsce asystent skupiać się będzie w swojej pracy na wsparciu w środowisku zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.


Codziennie do naszej organizacji trafiają telefony od osób z niepełnosprawnością i ich rodzin i opiekunów, iż w czasie pandemii również potrzebują stałego wsparcia — informuje Fundacja. – Nasza organizacja od 6 lat realizuje w sposób skuteczny różne programy wsparcia dla środowiska osób z niepełnosprawnością. Obecna sytuacja jest dla wielu rodzin bardzo trudnym czasem. Osoby przebywające m.in. w placówkach dziennych (jak w fundacyjnym Warsztacie Terapii Zajęciowej lub Warsztacie Terapii Artystycznej) potrzebują kontynuacji wsparcia, aby m.in. nie dopuścić do regresji ich nabytych umiejętności, a rodzice i opiekunowie prawni potrzebują m.in. chwili dla siebie w stałej opiece nad swoim dzieckiem.


Częstochowska organizacja zamierza objąć wsparciem blisko 80 osób z niepełnosprawnością. W ramach rządowego projektu każda z tych osób będzie mogła skorzystać z maksymalnie 30 godzin wsparcia w miesiącu.


Osoby zainteresowane wsparciem w postaci usługi Asystenta Osobistego proszone są o zgłaszanie się mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 575-527-368. Rekrutacja osób z niepełnosprawnością jest ciągła, jednak liczba miejsc jest ograniczona.


Zgodnie z założeniami Programu, usługi asystenta mogą świadczyć:
a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. CV wraz z listem motywacyjnym oraz kartą zgłoszeniową, która dostępna jest na stronie www.oczamibrata.pl prosimy kierować mailowo na adres: [email protected] do 23 kwietnia. Dodatkowe informacje oraz dokumenty potrzebne w rekrutacji można znaleźć na stronie www.oczamibrata.pl .

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here