Międzynarodowy projekt eTwinning w Szkole Podstawowej w Konopiskach

0
618
plakat

W Szkole Podstawowej w Konopiskach uczniowie uczestniczą w międzynarodowym projekcie eTwinning „The Future is in my hands” – „Przyszłość jest w moich rękach”. 

plakat eTwining
Fot. UG w Konopiskach

eTwinning to platforma internetowa łącząca społeczność szkół w europie. Dzięki niej pracownicy szkół (nauczyciele, dyrektorzy szkół, bibliotekarze itp.) oraz uczniowie z jednego z krajów europejskich komunikują się, współpracują, realizują projekty czy dzielą się wiedzą i doświadczeniami ze społecznością z innych szkół europejskich. eTwinning jest współfinansowany przez Erasmus+, Europejski program dla Edukacji, Szkoleń, Młodzieży i Sportu.

W jednym z takich projektów -„The Future is in my hands” – „Przyszłość jest w moich rękach” uczęszczają także uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Konopiskach, którzy od marca współpracują ze szkołami z Turcji, Czech oraz z Polski.

Celem „The Future is in my hands” – „Przyszłość jest w moich rękach” jest pokazanie konsekwencji globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat zanieczyszczenia i jak z tym walczyć poprzez  recykling, który jest tak bardzo ważny dla ochrony przyrody.

W czasie trwania projektu uczniowie wykonują różne zadania oraz doświadczenia. Dodatkowo nawiązują nowe przyjaźnie z uczniami z innych krajów, obserwując ich poprzez media społecznościowe i grając w interaktywne gry edukacyjne.

dziecko
Fot. eTwinning.net