„Edukacja jutra” w SP w Łojkach

0
850

W Szkole Podstawowej w Łojkach (gmina Blachownia) kontynuowane są zajęcia dodatkowe organizowane w ramach projektu unijnego „Edukacja jutra w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łojkach”.

W zajęciach dodatkowych uczniowie z SP im. Kornela Makuszyńskiego uczęszczali już w wakacje. Część z tych zajęć zakończyła się, ale od września uczniowie mogli uczęszczać w kołach języka angielskiego i kołach szachowych.

„Edukacja jutra” w SP w Łojkach 1
Fot: UG Blachownia

Realizowane były również zajęcia z informatyki dla najmłodszych uczniów oraz zajęcia informatyczne dla uzdolnionej młodzieży. Dobiega końca także realizacja zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne.

W minionym miesiącu w szkole trwała rekrutacja na zajęcia warsztatowe organizowane poza placówką.

1 października br. odbyła się pierwsza wycieczka. 45 uczniów pojechało do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, od lat promującego ideę uczenia przez samodzielne eksperymentowanie.

Pobyt w Koperniku był dobrą okazją na poszerzenie wiedzy, jak również zainspirował i skłonił do współpracy młodych uczestników wycieczki.

„Edukacja jutra” w SP w Łojkach 2
Fot: UG Blachownia

Uczniowie odkrywali zjawiska naukowe m. in. korzystając z eksponatów zgromadzonych na wystawach, podczas samodzielnego rozwiązywania zadań konstrukcyjnych i logicznych, a także biorąc udział w różnych warsztatach.

Zaplanowane zostały już kolejne dwie wycieczki na zajęcia warsztatowe w Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis we Wrocławiu oraz warsztaty fizyki eksperymentalnej w Średniowiecznym Parku Techniki i żywe lekcje historii w Muzeum Gazownictwa w Złotym Stoku (45 uczniów).

[post_gallery]

Fot: UM Blachownia