fbpx

Dziś w kalendarzu jest Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych

Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych w języku angielskim International Day of the Disappeared.

Jest to święto, które obchodzi się corocznie właśnie dziś czyli 30 sierpnia. Jest z inicjatywy organizacji pozarządowej FEDEFAM, założonej w 1981 roku w Kostaryce. Celem jej jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na los osób potajemnie uwięzionych i zaginionych w wielu krajach Ameryki Łacińskiej oraz na ich złe traktowanie.

ONZ przyjęło Międzynarodową konwencję o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem w celu zwalczania przestępstwa wymuszonych zaginięć, wspierania oraz umacniania wysiłków na rzecz zapobiegania torturom i złego traktowania osób we wszystkich częściach świata 18 grudnia 1992 roku.

Wymuszone zaginięcia polegają na porwaniu, dokonywane są przez agentów państwa lub zorganizowane grupy osób prywatnych, działających przy wsparciu państwa, w którym ofiara po prostu „znika”. Władze nie przyjmują odpowiedzialności za czyn i nie mówią o miejscu pobytu ofiary. Petycje w sprawie „haneas corpus” lub „amparo” – są to mechanizmy prawne służące ochronie wolności i integralności obywateli – są nieskuteczne, a porywacze pozostają anonimowi. Celem takiego wymuszonego zaginięcia nie jest tylko schwytanie ofiary i późniejsze jej maltretowanie, co często i tak się dzieję. Przez anonimowość porywaczy i ich bezkarność, tworzy się stan niepewności oraz terroru w rodzinie ofiary jak również w całym społeczeństwie. Niepewność istnieje, gdyż ludzie nie mają pojęcia co robić ani gdzie się w tej sprawie zwrócić. Od samego początku bliscy mają wątpliwości co do prawdziwego losu porwanej bliskiej osoby a nawet korzyści w poszukiwaniu jej. Terror spowodowany jest nieznanym, ale zapewne strasznym losem ofiary i świadomością, że może każdy być poddany wymuszonemu zniknięciu i przeróżny może być użyty motyw do usprawiedliwienia zniknięcia. Przymusowe zaginięcie narusza wszystkie podstawowe prawa niepoddawania się torturom. Przymusowe zaginięcie stanowi zagrożenie dla prawa życia.

Wymuszone zaginięcia paraliżują działalność opozycji jednostek jak i społeczeństwa. Ofiara takiego zaginięcia nie jest zwykłym więźniem politycznym, ani martwą osobą, choć bardzo często ich zwłoki są później odnajdywane.

21 grudnia 2010 roku Zgromadzenie ustanowiło Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć, który obchodzony przez system ONZ również jest 30 sierpnia.

Dziś również jest Dzień taksówkarza.

Dziś w kalendarzu jest Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych 1
fot. Taksówki przy dworcu autobusowym w Toruniu, wikipedia

Kierowcy ten czas świętują oczywiście pracując. Pasażerom za to nie pozostaje nic innego jak się przejechać taksówką w ten dzień.

Współcześnie zawód taksówkarza wiąże się za różnymi zagrożeniami miedzy innymi takimi jak: atak pasażera, ale także duże platformy do przejazdów, które niestety wypierają z rynku lokalnego kierowców. Bardzo dużo jest teraz firm, które oferują usługi przewozowe od punktu A do punktu B. Nigdy nie wiadomo kto wybierze, którąś z tych firm. Natomiast ciągle rozwijająca się autonomizacja samochodów, może w przyszłości sprawić, że jakiekolwiek osoby prowadzące samochody nie będą już nam w ogóle potrzebne.

Słowo taksówka pochodzi od nazwy licznika umieszczonego wewnątrz samochodu czyli taksometru. Skonstruował go Friedrich Brun w 1891 roku., a nazwa samego urządzenia jest połączeniem wyrazów tax czyli podatek, opłata i meter czyli mierzyć. Słowo taksa czyli opłata powstała w XVI wieku we Włoszech od nazwiska założyciela pierwszego systemu pocztowego w Europie Franza von Taxis.

K KIK