fbpx

Dziś seniorzy obchodzą Europejski Dzień Seniora

Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia.

Dzień seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie lokalnym oraz globalnym a mianowicie 1 października jako Międzynarodowy dzień Osób Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora i 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora.

Wszystkie te daty mają wspólny cel by kształtować społeczne postrzeganie osób starszych a także podejmować wszelkie działania, które mają na celu zapewnienie im godnego życia. Szczególnie w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii. Najważniejsze zadania to przede wszystkim walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie im dostępu do opieki medycznej, ale także do pełnego życia kulturalnego oraz społecznego.

Obchody tego święta zwiastują nieuchronną rewolucję demograficzną. W tej chwili na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Wylicza się, iż w 2050 roku liczba ta wyniesie ponad 2 miliardy.

Większość z nich będzie zamieszkiwać kraje rozwijające się. Starsi ludzie będą pełnić coraz większą rolę wychowawczą, a dodatkowo będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Ze względu na to też właśnie organizowane są różne rozmaite formy aktywizacji dla takich osób między innymi: warsztaty, szkolenia, kursy czy nawet koła zainteresowań. Taka inicjatywa na poziomie lokalnym pomaga seniorom nie tylko się rozwijać, ale także przeżywać drugą młodość.

Dziś seniorzy obchodzą Europejski Dzień Seniora 2
fot. pixabay

K KIK