Dziś obchodzony jest Światowy Dzień FAS

0
456
zdrowie
fot. UM Częstochowa

9 września obchodzony jest Światowy Dzień FAS i Dzień Świadomości FASD, który ma na celu uzmysławiać jak negatywne w skutkach jest picie alkoholu przez kobiety w ciąży.

Z tej okazji w Częstochowie będą realizowane różnego rodzaju akcje informacyjno-profilaktyczne.
FASD(Fetal Alcohol Spectrum Disorder) to Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych, jakie mogą powstać u dziecka, w wyniku spożywania alkoholu przez ciężarną matkę. Deficyty, które powstały w okresie płodowym mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny dziecka także w czasie dorastania oraz w życiu dorosłym.

Po raz pierwszy Dzień FAS odbył się w Nowej Zelandii. Datę i godzinę wybrano nieprzypadkowo – obchody zainaugurowano 9.09.1999 o godzinie 9.09, symbolizować to miało dziewięć miesięcy ciąży bez spożywania alkoholu. W następnych latach dzień poświęcony świadomości FAS zaczęto obchodzić także w innych państwach, w tym także w Polsce i zawsze 9 września.

W czwartek, 9 września po raz kolejny będzie też go obchodzony w Częstochowie w kilku miejscach. Oprócz akcji informacyjnej – będzie specjalnie przygotowana na ten dzień ulotka informacyjna – odbędą się spotkania profilaktyczne z ekspertami m.in. psychologami i terapeutami od spraw uzależnień. Będzie można wziąć udział w prelekcjach oraz pogadankach i projekcji filmów, które dotyczą problemu FASD. Dla uczestników spotkań udostępnione zostaną alkogogle i narkogogle. Dzieci zostaną zaproszone do udziału w tematycznym konkursie plastycznym.

Organizatorem częstochowskich obchodów Światowego Dnia FAS i Dnia Świadomości FASD jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie a partnerami działań są między innymi: MOPS w Częstochowie, Stowarzyszenie DLA RODZINY, Fundacja Chrześcijańska Adullam oraz Fundacja dla Rozwoju.

Dziś obchodzony jest Światowy Dzień FAS 1
mat. UM Częstochowa

FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych) charakteryzuje się przede wszystkim uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeniami neurologicznymi, opóźnieniem rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzeniami zachowania, niedorozwojem umysłowym, nadpobudliwością psychoruchową oraz wadami rozwojowymi między innymi serca czy stawów.

Skutkiem tych nieprawidłowości u dziecka mogą być trudności z uczeniem się oraz koncentracją uwagi, pamięcią, zdolnością do rozwiązywania problemów, koordynacją ruchową, zaburzeniami mowy, relacjami z ludźmi i przestrzeganiem norm społecznych.

Najcięższa forma uszkodzeń, która wywołana jest prenatalną ekspozycją na alkohol to Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszkodzeń ośrodkowego układy nerwowego wstępują również: zaburzenia wzrostu (masa i długość ciała), a także charakterystyczne cechy budowy twarzy: wąskie szpary powiekowe, brak rynienki podnosowej, brak górnej czerwieni wargowej.

Dziś obchodzony jest Światowy Dzień FAS 2
mat. UM Częstochowa

9 września – Obchody Światowego Dnia FAS w Częstochowie

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, ul. Krakowska 34
12.00-13.00 – prelekcja z pokazem filmowym na temat „Zespół FAS – objawy i wczesne rozpoznawanie”.
12.00-14.00 – warsztaty profilaktyczne z użyciem alkogogli i narkogogli oraz wręczanie ulotek uczestnikom/uczestniczkom wydarzenia.
14.00-15.00 – konkurs plastyczny z nagrodami dla dzieci i młodzieży pt. „Mój dom wolny od uzależnień”.
15.00-15.30 – podsumowanie konkursu i wręczenie nagród.
Stowarzyszenie DLA RODZINY
10.00-14.00
– akcja informacyjno-profilaktyczna w centrum Częstochowy – rozdawanie ulotek „Czym jest FAS” przez przedstawicieli Stowarzyszenia DLA RODZINY.
11.00-12.30 – Częstochowskie Centrum Wsparcia dla Rodziny ul. Józefa Sułkowskiego 9 – spotkanie z rodzinami, z którymi pracuje asystent rodziny
– prezentacja filmu „Nikola – historia prawdziwa” oraz dyskusja o problemie FAS, rozdanie ulotek informacyjnych „Czym jest FAS?”
16.00-17.30 – Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny -ul. Józefa Sułkowskiego 9 – spotkanie z rodzinami zastępczymi i usamodzielnionymi wychowankami pieczy zastępczej
– prezentacja filmu „Nikola – historia prawdziwa” oraz dyskusja o problemie FAS, rozdanie ulotek informacyjnych „Czym jest FAS?”
dodatkowo: zapoznanie Radnych Miasta Częstochowy z problemem FAS
Fundacja Dla Rozwoju
10.00 – spotkanie edukacyjne w Klubie Mieszkańca Śródmieście.
W ciągu dnia – spotkania z mieszkańcami w dzielnicy – akcja edukacyjna – rozpowszechnianie ulotek, pogadanki tematyczne.
Dodatkowo – akcja edukacyjno-informacyjna w portalu społecznościowym.

K KIK