Dziś 82. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

0
626
fot. II wojna światowa, wikipedia

Właśnie dziś mija 82 lata od Wybuchu II Wojny Światowej w 1939 roku.

II Wojna Światowa pochłonęła miliony ludzkich istnień. Etos Bohaterów tamtych trudnych dni powinien trwać nieprzerwanie w świadomości nas Polaków. Trzeba pamiętać o ich odwadze oraz poświęceniu w walce z przeciwnikiem.

Dzień Weterana to polskie święto obchodzone właśnie dziś, czyli 1 września.

Ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 roku o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego dzień 1 września został ustanowiony „Dniem Weterana”.

18 maja 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, na mocy której dotychczasowy art. 6 otrzymał brzmienie „Dzień 1 września ustanawia się Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dziś 82. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 1
fot. weterani, wikipedia

Dziś 1 września w dniu 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej po raz kolejny obchodzony jest w Polsce Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny oraz wspominają wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew.

W Częstochowie dzisiaj nastąpiło symboliczne zapalenie zniczy na mogiłach Żołnierzy 7 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego na Cmentarzu Kule, rozpoczynając częstochowskie obchody 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Główne uroczystości odbyły się na Placu Pamięci Narodowej, które rozpoczęły się modlitwą ekumeniczną, a zakończyły Apelem Pamięci i złożeniem kwiatów przed Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny.

Dziś 82. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 2
fot. UM Częstochowy

Program uroczystości był następujący:

8.30 – symboliczne zapalenie zniczy na grobach Żołnierzy 7 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego na Cmentarzu Kule

9.30– zbiórka pocztów sztandarowych i organizacji kombatanckich na Placu Pamięci Narodowej

10.00 – rozpoczęcie uroczystości, modlitwa ekumeniczna, wystąpienia okolicznościowe, Apel Pamięci oraz złożenie kwiatów przed Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny.

K KIK