fbpx
Strona głównaPolecaneDzienny Dom Opieki Medycznej w Tarnowskich Górach realizuje projekt dla m.in. mieszkańców...

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Tarnowskich Górach realizuje projekt dla m.in. mieszkańców pow. lublinieckiego

Z początkiem czerwca w Tarnowskich Górach rozpoczął działalność Dzienny Dom Opieki Medycznej. Aktualnie realizuje on projekt o zasięgu ponadpowiatowym. Zgłaszać się mogą m.in. mieszkańcy pow. lublinieckiego.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Tarnowskich Górach rozpoczął działalność 1 czerwca. Mieści się on przy ulicy Opolskiej 21. Aktualnie zachęca on do udziału w projekcie realizowany przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach. Wydarzenie ma zasięg ponadpowiatowy.

Kto może uczestniczyć w projekcie? Grupą docelową są osoby wykluczone, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące, lub pracujące na terenie podregionu bytomskiego woj. śląskiego (powiat tarnogórski, powiat lubliniecki, miasto Bytom, miasto Piekary Śląskie), które są pacjentami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji bądź pacjentami, u których występuje ryzyko hospitalizacji w najbliższym czasie. Projekt dotyczy też osób, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

– Świadczenia udzielane będą pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu sam. (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów. Dodatkowe punkty w ocenie kwalifikacyjnej dostaną osoby w wieku powyżej 65 lat – wyjaśnia Piotr Wieczorek, koordynator projektu DDOM.

Co zrobić, by wziąć udział w projekcie?

Warunkiem objęcia pacjenta opieką w DDOM jest posiadanie skierowania do dziennego domu opieki medycznej (kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywa się na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności) wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Z kolei w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym skierowanie wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.
– Projekt zakłada okres leczenia pacjenta średnio 8 tygodni (nie mniej niż 30 dni roboczych i nie więcej niż 120 dni roboczych), będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny w budynku DDOM, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16 – dodaje Wieczorek..

Zajęcia będą odbywały się w grupie liczącej 15 osób. Dla każdego przyjętego pacjenta zostanie przygotowany Indywidualny Program Wsparcia (IPW), czyli indywidualny profil leczenia i wsparcia w ramach projektu.

Konsultacje, leczenie, opieka, terapia…

Według zapowiedzi program będzie zindywidualizowany (zgodny ze Standardami MZ dot. Organizacji i zadań DDOMu) i będzie obejmować: konsultacje lekarskie, psychologiczne, terapeutyczne i logopedyczne; opiekę pielęgniarską; usprawnianie ruchowe; leczenie krioterapią, światłolecznictwo i elektrolecznictwo; kinezyterapię; masaż i zajęcia z fizjoterapeutą; stymulację procesów poznawczych; terapię zajęciową; doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych; doradztwo dietetyczne; przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (w tym edukację pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji) oraz niezbędne badania i świadczenia medyczne. Co więcej, w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznych pacjenci będą mieli zapewnione niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie.
Przewidziano również zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi, elementy terapii wspierającej (m.in. arteterapia, ergoterapia), treningi umiejętności społecznych (np. ludoterapia, socjoterapia), a także relaksacje (m.in. silwoterapia).

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się osobiście w siedzibie DDOM w Tarnowskich Górach, a także telefonicznie pod numerami 32 285 42 13 lub 725 24 24 27 oraz mailowo – [email protected]

Czas realizacji części medycznej projektu przewidziano do 31 marca 2022 r. Całkowita wartość projektu to 1 279 090,51 zł. Dofinansowanie wynosi 1 189 554,17 zł (z czego 1 087 226,93 zł przyznano w ramach RPO Województwa Śląskiego-Europejskiego Funduszu Społecznego, a 102 327,24 zł pochodzi ze środków budżetu państwa).

ZS

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -Politechnika Opolska