fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1

Drogi po nowemu

W ramach dużego miejskiego programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” samorząd częstochowski prowadzi obecnie dużo ważnych dla mieszkańców inwestycji. Trwa remont ulicy Łódzkiej, a niedawno zakończono modernizację ulic: Ikara, Sikorskiego i Różanej. Inwestycje drogowe zostały tak zaplanowane, aby odbywały się we wszystkich dzielnicach miasta. Stąd właśnie ostatnie remonty na Grabówce, Częstochówcep-Parkitce oraz na Błesznie.
Wszystkie wymienione drogowe inwestycje pochłoną łącznie 13 mln złotych.

Drogi po nowemu 1
 • Cieszymy się z kolejnych efektów programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie, choć mamy świadomość, że niższe dochody oraz zwiększone wydatki samorządu, będące efektem decyzji władz centralnych, mogą istotnie zmniejszyć nasze możliwości zaspokajania potrzeb związanych z budową i remontem dróg lokalnych – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
  – Będziemy jednak starać się pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne i tak gospodarować ograniczonym budżetem, by możliwa była kontynuacja inwestycji drogowych w dzielnicach — dodaje prezydent.
  Ulica Ikara została gruntownie przebudowana na odcinku od ul.Św. Rocha do ul. Radomskiej. Na fragmencie o długości 770 metrów położono nową nawierzchnię, ale też kanał deszczowy, technologiczny i nową infrastrukturę przystankową. Na całej długości remontowej ulicy ułożono chodnik oraz wykonano zieleńce. Wszystkie te prace warte są około 4,4 mln zł.
  Na odcinku 400 metrów natomiast wyremontowano ul. Sikorskiego (od ul. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Łódzkiej). Remont kosztował tam blisko 3 mln złotych.
  Przebudowano całą konstrukcję drogi oraz ułożono nową nawierzchnię wraz z odwodnieniem. Na modernizowanym odcinku pojawił się nowy chodnik, miejsca postojowe oraz zieleńce.
  Sporo pracy kosztowała również modernizacja mierzącego 364 m odcinka ul. Różanej. Remont obejmował modernizację ciągu głównego ulicy oraz z wlotami w ulice boczne. Szerokość nowej jezdni wynosi obecnie 6 metrów. Koszt całości tego zadania, które wykonało Miejskie Zarząd Dróg i Transportu, to ponad 2,5 mln zł.
WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -