fbpx

Od 14 marca Częstochowa finansuje ekologiczne rozwiązania

Do końca marca można składać wnioski o udzielenie miejskiej dotacji na ekologiczne inwestycje, takie jak zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, modernizację systemów grzewczych oraz usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Od 14 marca zaczęły obowiązywać uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie realizowanych przez osoby fizyczne zadań inwestycyjnych, związanych z ochroną środowiska.

Dofinansowanie będzie przysługiwać na inwestycje planowane realizowane po dacie podpisania umów dotacji, jednak nie później niż do 20 września 2022 roku.

W przypadku likwidacji kotła opalanego węglem i zastąpieniu go ekologicznym źródłem ciepła, mianowicie podłączeniem do sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym, kotłem olejowym bądź pompą ciepła – dofinansowanie wyniesie do 70% kosztów netto zakup nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów) lub wykonania przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem, jednak nie więcej niż 5 tys. złotych.

Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych wyniesie do 50% poniesionych kosztów netto, jednak również nie więcej niż 5 tys. złotych.

W przypadku usuwania azbestu z nieruchomości dofinansowanie będzie związane z demontażem płyt azbestowo-cementowych (płaskich i falistych) z dachu bądź elewacji, ich zabezpieczenia, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku.

Kwota dotacji wyniesie do 60% kosztów netto poniesionych przez wnioskodawcę, ale nie więcej niż 4 tys. złotych. W sytuacji, gdy na nieruchomości zalegają odpady azbestowe, zdemontowane na niej przed 1 stycznia 2021 r., wówczas można ubiegać się o dotację na transport i unieszkodliwienia owych odpadów. Dofinansowanie na ten cel wyniesie do 50% kosztów usługi, ale nie więcej niż
1 tys. złotych.

Termin składania wniosków na powyższe dotacje upływa w dniu 31 marca 2022 r. Decydująca jest data wpłynięcia wniosku do Urzędu Miasta Częstochowy. O szczegółach, dotyczących m.in. tego, kto może się ubiegać o dofinansowanie więcej w uchwałach, załączonych na stronie UM Częstochowy.

Oprócz powyższych dotacji, miasto planuje także wprowadzić także inne, również związane z ochroną środowiska, w tym m.in. wprowadzić 50-cio procentową ulgę na podatek od nieruchomości dla tych mieszkańców Częstochowy, którzy zazielenią jedną ze ścian lub dach swojej nieruchomości. Więcej na ten temat dowiedzieć się można tutaj.

Poza tym w mieście będzie zasadzona spora ilość drzew i krzewów, a także powstaną łąki kwietne, o czym pisaliśmy tutaj.

LNŚ/UM w Częstochowie