fbpx

Coraz częściej zielone budynki Częstochowy

Częstochowa podjęła kolejne kroki w związku z projektem ,,CzęstoZielona” , wpisującego się w program „Kierunek Przyjazna Częstochowa”. Każdy mieszkaniec, który zazieleni dach lub fasadę swojej nieruchomości, otrzyma ulgę podatkową.

Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie ulgi podatkowej od nieruchomości, której dach lub fasada zostaną zazielenione lub zainstalowany zostanie ogród werkalny. Inicjatywa Prezydenta Częstochowy została przekazana miejskim radnym na sesji 3 marca. Według założeń nowej uchwały od 1 stycznia 2023 roku, częstochowianki i częstochowianie będą mogli liczyć na częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości. Ulga wyniesie do 50%.

często zielona Częstochowa
źródło: pixabay

„Zielona” ulga nie obejmie przedsiębiorców, dlatego też nie stanowi programu pomocy de minimis. Zachęta dla podatników do tworzenia zielonych dachów, fasad lub instalowania ogrodów wertykalnych to nie tylko pomysł na poprawę estetyki miejskiej zabudowy, ale też ekologiczne korzyści w postaci: dostarczania wody do atmosfery poprzez zatrzymywanie wilgoci czy eliminacji drobnych zanieczyszczeń powietrza, a co za tym idzie – zmniejszy się ilość smogu .

Nowe zwolnienie podatkowe dotyczy budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano i utrzymuje się nasadzenia roślin wieloletnich (z warstwą wegetacyjną o grubości nie mniejszej niż 10 cm) na całej powierzchni dachu, z wyjątkiem części niemożliwych ze względów technicznych do obsadzenia roślinnością oraz tam, gdzie mieszkania zostały obsadzone pnącymi roślinami wieloletnimi, których korzenie znajdują się w ziemi, i jest utrzymywana fasada na całej szerokości przynajmniej jednej ściany budynku, na co najmniej 50% powierzchni zewnętrznej tej ściany. Ulga dotyczy też budynków, gdzie zostały zainstalowane i są utrzymywane na całej szerokości ściany zewnętrznej ogrody wertykalne, czyli instalacje obsadzone roślinami, stanowiące co najmniej 75% powierzchni ściany zewnętrznej.

Na podstawie uchwały, zwolnieniu nie podlegają powierzchnie użytkowe budynków mieszkalnych lub ich części, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Opinie mieszkańców pokazują, że w ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego dużą popularnością cieszyły się zadania z zakresu ekologii. Dzięki temu w 12 dzielnicach powstaną zielone ściany. Centrum Usług Komunalnych, również na podstawie zdania częstochowian i częstochowianek, wybrało najlepsze lokalizacje dla antysmogowych ścian zaplanowanych w tym roku do wykonania. Są to głównie fasady placówek oświatowych. Obecnie trwają szczegółowe uzgodnienia z dyrekcjami szkół dotyczące tego, które konkretnie ściany będą zazielenione.

Aby dowiedzieć się także o innych inwestycjach, związanych z akcją ,,CzęstoZielona”, będącej częścią programu „Kierunek Przyjazna Częstochowa”, kliknij tutaj.

LNŚ/UM w Częstochowie