Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku

0
245
mat. MDK w Radomsku

Miejski Dom kultury otrzyma dofinansowanie w ramach Programu “Patriotyzm Jutra” w wysokości 9 000,00 zł, na zadanie “Kamienice – widzowie przeszłości”.

Projekt Miejskiego Domu Kultury w Radomsku pt. “Kamienice – widzowie przeszłości” pojawiła się na liście dofinansowanych inicjatyw w ramach Programu “Patriotyzm Jutra”. Po raz trzynasty Muzeum Historii Polski przyznało dofinansowanie, które wspiera domy kultury, lokalne stowarzyszenia, biblioteki, fundacje, regionalne muzea z całej Polski, zarówno te z dużych miast, jak i małych ośrodków, realizujących projekty z zakresu pielęgnowania oraz promowania lokalnego dziedzictwa i kultury. Spośród około 1 000 nadesłanych w 2021 roku wszystkich zgłoszeń, Zespół Sterujący podjął decyzję w trybie konkursowym o przyznaniu dotacji na realizację 112 projektów, na łączną kwotę prawie 3,9 mln zł.

“Kamienice – widzowie przeszłości” jest projektem edukacyjno-kulturalnym skierowanym do młodzieży radomszczańskich szkół. Tematem tego przedsięwzięcia będzie uświadomienie mieszkańcom Radomska jak ważnym skarbem przeszłości i ile tajemnic kryją stare zapomniane przez większość kamienice. W ramach tego projektu będą zorganizowane warsztaty historyczne, plastyczne, fotograficzne, animacji, a także literackie, którym efektem będzie interaktywna, wielkoformatowa wystawa, animacja i broszura. Młodzież pod opieką doświadczonych instruktorów dowie się o historii zapomnianych miejsc, oraz wyborze obiekty, które zostaną utrwalone na płótnie, fotografii, animacji i znajdą się w broszurze. Efektem pracy będzie upamiętnienie również miejsc, których już nie ma na mapie miasta, ale zachowały się o nich zdjęcia oraz wspomnienia wśród mieszkańców.

Efekty zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności, aby dostrzec potencjał zapomnianej części codzienności, która popadła w ruiny. Uczestnictwo w tym projekcie oraz wiedza zdobyta podczas niego, a także doświadczenie sprawią, że zarówno uczestnicy, jak i odbiorcy nabędą szacunek dla lokalnego dziedzictwa. Zaznajomienie się o lokalnej historii i pamięć o doświadczeniach życia codziennego będą dla młodych ludzi źródłem inspiracji do dalszych działań w przyszłości.

“Patriotyzm Jutra” jest ogólnopolskim Programem grantowym, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy w zakresie historii Polski i wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania, które poświęcone są pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. W ramach Programu o dotację na realizację projektów w zakresie edukacji historycznej ubiegać się mogą organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury z całej Polski, a przede wszystkim stowarzyszenia, fundacje, muzea regionalne, domy i lokalne centra kultury oraz biblioteki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here