Blachownia podpisała umowę na dofinansowanie termomodernizacji bloków w Łojkach

0
1546
umowa 5

7 maja 2021 roku Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska wraz ze Skarbnikiem Gminy Edytą Hoppe podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 w Łojkach”.

umowa 1
Fot. UG w Blachowni

Fundusze przyznaje gminom, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym WFOŚiGW w Katowicach.  Na 39 projektów zostanie rozdysponowane łącznie ponad 92 mln zł dofinansowania (jest to niemal dwukrotnie więcej, niż planowano na początku) na kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wśród zwycięskich projektów znalazła się także Gmina Blachownia ze złożonym przez Burmistrz Sylwię Szymańską projektem pod nazwą  „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 w Łojkach”.

Całość zadania gmina oszacowała na 980 138, 90 zł, a kwota przyznanego dofinansowania to 759 800, 94 zł.

– „Termomodernizacja bloków w sołectwie Łojki to bardzo ważna inwestycja w gminie Blachownia. Potrzebę realizacji tego zadania wskazaliśmy w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2023. W celach szczegółowych programu wymieniona została poprawa stanu i jakości infrastruktury budynków komunalnych oraz wzrost atrakcyjności życia na obszarach rewitalizowanych m.in. poprzez podjęcie działań środowiskowych. Cieszę się, że dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ten cel zostanie niebawem osiągnięty powiedziała Burmistrz Sylwia Szymańska.

Przyznane środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020). Program wspiera m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wkrótce przedstawiony zostanie mieszkańcom gminy Blachownia wizualizacja projektu.