Podstawówka w Lgoczance otrzymała dofinansowanie z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

0
844
onas-purwm

W ramach konkursu organizowanego przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Szkoła Podstawowa w Lgoczance(gmina Janów, powiat częstochowski) otrzymała dofinansowanie na projekt „Z programowaniem i robotyką przez nasze kraje”.

sp-lgoczanka
Fot. UG w Janowie

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej. Jego celem jest wspieranie finansowe (konkurs wniosków) i merytoryczne (system szkoleń, konsultacje). Poprzez wspólną realizację projektów, młodzież polska i litewska przełamuje stereotypy narodowe i odkrywa wspólne korzenie. Dzięki przyjaznej współpracy umacniają się więzi pomiędzy obydwoma narodami, a wsparcie finansowe projektów umożliwia wymiany.

Do konkursu organizowanego przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży wpłynęło 74 wnioski, spośród których nagrodzono 24 projekty w tym projekt Szkoły Podstawowej w Lgoczance.  

Za złożony projekt pn. „Z programowaniem i robotyką przez nasze kraje” podstawówka otrzymała dofinansowanie w kwocie 22 740,73 zł. Za otrzymane pieniądze zostaną zakupione roboty edukacyjne i zorganizowane zajęcia dla uczniów z robotyki i programowania. Dodatkowo odbędzie się sześciodniowy wyjazd do Wilna dla 10 uczniów i dwóch nauczycieli poprzedzony wizytą przygotowawczą.

onas-plfwm
Fot. wymianymlodziezy.frse.org.pl