Od września powraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

0
408

W związku z COVID-19 i zaczynającą się nauką szkolną, od 1 września wraca zasiłek rodzinny. Zasiłek będzie przysługiwał od 1 do 20 września, jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony.

„Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19” – informuje minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Od września powraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy 1
Fot: gov.pl

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w przypadku:

 • zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub niepełnosprawne osoby dorosłe;
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Z zasiłku mogą skorzystać:

 • rodzice dzieci w wieku do lat 8;
 • ubezpieczeni rodzice dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie można wystąpić do pracodawcy, a osoby prowadzące działalność pozarolniczą powinny się zgłosić bezpośrednio do ZUS.

Od września powraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2
Fot: gov.pl

Dodatkowo Minister Edukacji Dariusz Piontkowski informuje, że normy powierzchni przypadające na jedno dziecko w przedszkolach zostaną zmniejszone.

Na chwile obecną jest to 2-2,5 m² na jedno dziecko. Po zmianach byłoby to tylko 1,5 m² na jedno dziecko.

Dodatkowo przedszkolaki będą mogły przebywać w mniejszych pomieszczeniach, ale nie mniejszych niż 15 m²  dla grup do 5 osób.

Piontkowski dodał, że jest rozważane wprowadzenie zalecenia zasłaniania twarzy i ust przynajmniej w dużych szkołach. Decyzja ma zapaść niebawem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here