fbpx

Do Częstochowy trafiła kolejna partia maseczek jednorazowych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Maseczki będą bezpłatnie rozdawane częstochowianom. W sumie, w ramach ogólnopolskiej akcji Częstochowa ma otrzymać łącznie około 850 tys. jednorazowych maseczek medycznych.

Jak zapowiada miasto, będą one sukcesywnie wydawane instytucjom i organizacjom zajmującym się wspieraniem mieszkańców. Miejski Ośrodek Pomocy Społcznej przekazuje  je m.in. do domów pomocy społecznej, placówek wsparcia i organizacji pozarządowych, które pomagają m.in. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, bezdomnym, rodzinom objętym wsparciem w ramach pieczy zastępczej. W dystrybucję maseczek zostali zaangażowani także pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe oraz animatorzy Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej.