fbpx
Strona głównaPolecaneDo 5 maja miasto czeka na nazwiska najzdolniejszych uczniów ze szkół technicznych

Do 5 maja miasto czeka na nazwiska najzdolniejszych uczniów ze szkół technicznych

Do 5 maja można składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół technicznych i branżowych.

O nagrodach dla szczególnie uzdolnionych uczniów częstochowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych pisaliśmy już na naszym portalu (można o tym przeczytać TUTAJ). Teraz pora na nagrody dla uczniów szkół technicznych i branżowych. W tym przypadku nabór wniosków także trwa do 5 maja.

Nagrody te stanowią wyróżnienie indywidualne dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami odniesionymi najpóźniej w roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad – co najmniej szczebla wojewódzkiego. Najwyżej oceniane są osiągnięcia w konkursach i olimpiadach firmowanych przez Ministerstwo Edukacji o Nauki oraz Kuratoria Oświaty (wykaz konkursów i olimpiad jest opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki).

Wnioski z kandydatami do nagrody mogą zgłaszać dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, rodzice kandydata lub jego opiekunowie prawni oraz organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.
 
Dyrektorzy oraz inne statutowe organy publicznych szkół i placówek oświatowych przesyłają w wersji elektronicznej skany wniosków oraz załączników na adres Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy: [email protected] oraz składają dodatkowo, w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami w Urzędzie Miasta Częstochowy, w urnie znajdującej się przed portiernią Urzędu przy ul. Śląskiej 11/13. W przypadku zgłoszenia do nagrody większej liczby uczniów z jednej szkoły, wniosek dla każdego ucznia, powinien być sporządzony oddzielnie i złożony (również oddzielnie) w wersji e-mailowej i papierowej,

Z kolei pozostałe podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do nagrody składają wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej, w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5. Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostały złożone do dnia 5 maja i spełniają wszystkie wymagania określone w regulaminie.

Regulamin ten i wszelkie informacje można znaleźć na stronie www.czestochowa.pl.

ZS

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
deklaracja dotycząca źródła ciepła
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -