fbpx

DK-46. Otwarcie ukończonej inwestycji drogowej [ZDJĘCIA]

We wtorek, 2 stycznia z udziałem m.in. władz miasta, dyrekcji MZD, przedstawicieli firm wykonawczych, parlamentarzystów i częstochowskich radnych uroczyście oddana do użytku została budowa nowej DK-46 na zachodzie Częstochowy.

W ramach zadania przebudowany został istniejący ślad drogi w ciągu ulic: Głównej i Przejazdowej, a także wybudowany nowy ślad tzw. obejście ul. św. Barbary. To właśnie symboliczne odstawienie ostatniej bariery przy rondzie u zbiegu nowej drogi z ulicami: św. Jadwigi, św. Barbary i Głównej zakończyło inwestycję i udrożniło ruch na całości. Wydarzenie miało miejsce we wtorek, 2 stycznia. Uczestniczyli w nim władze miasta, dyrekcja MZD, przedstawiciele firm wykonawczych i instytucji współpracujących przy budowie oraz parlamentarzyści i częstochowscy radni.

DK-46. Otwarcie ukończonej inwestycji drogowej [ZDJĘCIA] 2
Otwarcie ukończonej inwestycji drogowej na DK-46 (fot. K. Woszczyński)

To druga największa drogowa inwestycja zrealizowana we współczesnej historii miasta. Jej koszt podstawowy opiewał na ok. 98 mln zł wraz z dofinansowaniem z UE.

O szczegółach „największej od kilku dekad inwestycji drogowej w tej części miasta” opowiedział prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk: Oprócz nowych skrzyżowań typu rondo, powstała nowa dwujezdniowa droga z pełną infrastrukturą podziemną i nadziemną. To m.in. odwodnienie, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, elementy inteligentnego systemu transportu oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cała inwestycja obejmuje 7,5 km Drogi Krajowej nr 46, w tym 1,8 km nowego odcinka, na którym dzisiaj się znajdujemy i który będziemy oddawać do użytku naszym mieszkańcom.

DK-46. Otwarcie ukończonej inwestycji drogowej [ZDJĘCIA] 3
Otwarcie ukończonej inwestycji drogowej na DK-46 (fot. K. Woszczyński)

-Dzięki budowie tego nowego śladu drogi, czyli tzw. obejścia ulicy św. Barbary, ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony ze znacznej części otoczenia centrum miasta. Dzięki inwestycji, a zwłaszcza powstaniu nowego odcinka do ul. Pułaskiego tranzyt będzie omijał dzielnicę Podjasnogórską i Śródmieście. Budowa przyniosła także dodatkowe korzyści dla mieszkańców dzielnicy Kawodza i Gnaszyn, bo przy tej okazji powstanie m.in. kanalizacja deszczowa, która pomoże odwonić kolejne ulice z tych dwóch dzielnic – wyliczał korzyści prezydent miasta.

Podsumowując inwestycję, nie zapomniał i podziękowaniach. – Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej inwestycji, a społeczności lokalnej za cierpliwość i wyrozumiałość. To rezultat wspólnej pracy wielu osób i instytucji. Od dzisiaj możemy korzystać z tego nowoczesnego systemu drogowego, który będzie służył nam wszystkim przez lata – mówił Krzysztof Matyjaszczyk.

DK-46. Otwarcie ukończonej inwestycji drogowej [ZDJĘCIA] 4
Otwarcie ukończonej inwestycji drogowej na DK-46 (fot. K. Woszczyński)

Stosowne podziękowania złożyła również dyrektor MZD Joanna Holi-Sosnowska. – Chciałam podziękować wszystkim pracownikom w Zarządzie Dróg, którzy przyczynili się do tego, że dziś mamy to otwarcie. Bardzo ciężko pracowali, dawali z siebie wszystko, 100 proc. i więcej – podkreślała Holi-Sosnowska. – Pamiętam jak był składany wniosek o dofinansowanie w konkursie w Warszawie w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Ta inwestycja konkurowała z ponad 40 wnioskami z całego kraju i znalazła się w pierwszej dziesiątce na liście dofinansowania. Wtedy był to ogromny sukces. Cieszę się, że teraz możemy tę inwestycję zakończyć, oddając ją wszystkim do użytkowania -dodała.

Uspokojenie ruchu wraz z likwidacją możliwości kolizyjnych manewrów były jednymi z priorytetów projektantów przebudowy, będącej też częścią programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”. Ciekawym, stosowanym wcześniej w Polsce i Europie rozwiązaniem jest wytyczenie w starym śladzie drogi pasa manewrowego pomiędzy głównymi ciągami ruchu.

DK-46. Otwarcie ukończonej inwestycji drogowej [ZDJĘCIA] 5
Otwarcie ukończonej inwestycji drogowej na DK-46 (fot. K. Woszczyński)

Zadanie „Rozbudowy DK-46 – ul. Głównej i ul. Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie” to inwestycja realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oprócz budowy infrastruktury drogowej i podziemnych sieci, na odcinku objętym pracami powstały drogi rowerowe, chodniki, oświetlenie, ronda i skrzyżowania poprzeczne, które zyskały bezpieczną geometrię. Inwestycję dopełniły specjalnie doświetlone i oznakowane przejścia dla pieszych na całym ciągu oraz zastosowanie elementów Inteligentnego Systemu Transportowego, w tym tablic zmiennej treści.

Odcinek przebudowy w istniejącym śladzie wynosi ok. 5,7 km, nowa droga biegnie przez ok. 1,8 km. Daje to łączną długość inwestycji ok. 7,5 km.

Po uroczystym zniesieniu blokady uczestnicy otwarcia mieli okazję przejechać się całym nowym odcinkiem DK-46. Na chętnych czekał bowiem autobus MPK.

red., mat. UM Częstochowy, fot. Konrad Woszczyński

Czytaj także: DK-46 i DK-91. Finał największych inwestycji drogowych