Kolejny czujnik powietrza w Gminie Poraj

0
737
czujnik smogu 1

Na terenie Gminy Poraj pojawił się kolejny czujnik powietrza. Urządzenie monitorujące zanieczyszczenie powietrza zostało zamontowane na budynku Przedszkola w Żarkach Letnisku.

czujnik smogu 4
fot. UG w Poraju

W trosce o zdrowie swoich mieszkańców Gmina Poraj uruchomiła drugi czujnik monitoringu jakości powietrza. Jest on niezwykle przydatny w sezonie grzewczym, kiedy problem smogu bardzo się nasila.

Tym razem czujnik został zamontowany na budynku Przedszkola w Żarkach Letnisku, które od wielu lat włącza się aktywnie w akcje o tematyce ekologicznej. Dyrektor placówki Pani Joanna Sawicka w szczególności jest wrażliwa na problemy ekologiczne.

Wybór budynku Przedszkola padł po lutowych pomiarach, kiedy to aktywnie działająca grupa Porajski Alarm Smogowy prowadziła je przez dwa tygodnie. Pomiary wykazały wtedy, że na terenie Przedszkola w Żarkach Letnisku przekroczone są normy zanieczyszczenia powietrza.

Nowy czujnik oddany do użytku symbolicznie uruchomiły wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, przedstawicielka Firmy Sokpol (sponsor czujnika), Justyna Sobczyk – PlutaKarina Krupska – Brysiak z Porajskiego Alarmu Smogowego oraz dyrektor Joanna Sawicka.

Podczas uruchamiania czujnika obecni byli także: radna powiatowa i kierownik ZEAS w Poraju Anna Socha – Korendo, radni Ewa MasłońJolanta Chmura i Bartosz Rajczyk (w sprawie czujnika duże zaangażowanie wykazał również radny Grzegorz Bojanek) i kierownik Adam Zaczkowski. Nie zabrakło również dzieci, które uczęszczają do tego przedszkola.

Odczyty z czujnika dostępne są na bieżąco w Internecie. Można również obserwować pomiar w popularnej aplikacji Airly.

To tutaj znajdują się odczyty z dwóch czytników: Syngeos – zamontowanego na Urzędzie Gminy Poraj, a od teraz także z Airly na Przedszkolu w Żarkach Letnisku.