fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaEkologiaCzęstochowskie wodociągi w unijnym systemie ekozarządzania

Częstochowskie wodociągi w unijnym systemie ekozarządzania

Częstochowskie wodociągi w unijnym systemie ekozarządzania. Jak przekazało częstochowskie przedsiębiorstwo wodociągowe, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego  oraz  na podstawie pozytywnego wyniku audytu weryfikującego i pozytywnej walidacji aktualizacji V wydania Deklaracji Środowiskowej EMAS, utrzymał Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego w rejestrze organizacji zarejestrowanych w unijnym systemie ekozarządzania i audytu EMAS. Oznacza to, że firma dba o środowisko naturalne, a w swojej działalności stara się minimalizować negatywne oddziaływanie na przyrodę.

Deklaracja Środowiskowa EMAS Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie spełnia wymagania unijnego systemu ekozarządzania. Przedstawia ona działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia i życia ludzkiego oraz promowania idei odpowiedzialnego korzystania z zasobów wody. Dostrzeżono proekologiczną politykę firmy, to, że podejmuje działania minimalizujące negatywnie oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, prowadzi oszczędną gospodarkę materiałową, przestrzega obowiązujących wymagań prawnych, wprowadza w życie zasady społecznej odpowiedzialność biznesu, a także mobilizuje pracowników, aby w jeszcze większym stopniu włączali się w systematyczną poprawę efektywności działalności środowiskowej. Dostrzeżono ponadto, że częstochowskie wodociągi rozwijają świadomość ekologiczną pracowników, dzieci i młodzieży oraz partnerów biznesowych.


Aktualny wykaz organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS znajduje się na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie: https://www.gov.pl/web/gdos/rejestr-emas oraz na stronach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/register_en.htm


Dla Wodociągów system EMAS to także ważne narzędzie służące osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju opublikowanych w Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, a w szczególności Celu 6: „Czysta woda i warunki sanitarne”.
Zaktualizowane wydanie Deklaracji Środowiskowej EMAS Przedsiębiorstwa jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej: https://www.pwik.czest.pl/deklaracja-srodowiskowa

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -