fbpx
Strona głównaWiadomościCzęstochowa informacjeCzęstochowski program rehabilitacji seniorów zostanie przedłużony o kolejnych 5 lat

Częstochowski program rehabilitacji seniorów zostanie przedłużony o kolejnych 5 lat

Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej to program przeznaczony dla częstochowskich seniorów po 65. roku życia. Skorzystało już z niego do tej pory ponad 6 tys. osób.  

W tym roku kończy się druga 5-letnia edycja programu na lata 2018-2022, więc Rada Miasta na ostatnim posiedzeniu uchwaliła jego kontynuację na kolejnych 5 lat, czyli do 2027 roku.

Nasi seniorzy chcą być sprawni i aktywni, więc staramy się poprawić dla nich dostęp do bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych. Potrzeby są bardzo duże, dlatego propozycja realizacji tego programu w kolejnych latach była oczywista – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.           

Rehabilitacja i aktywność fizyczna są skutecznymi sposobami na zapobieganie niepełnosprawności w grupie seniorów. Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych w ramach NFZ jest ograniczona ze względu na limity świadczeń rehabilitacyjnych i niskie kontrakty, co skutkuje coraz dłuższymi kolejkami pacjentów oczekujących na zabiegi.

Są one świadczone raz w roku bądź rzadziej, a seniorzy, aby utrzymać dobry stan zdrowia i nie pogarszać istniejących schorzeń, wymagają takiego usprawniania minimum dwa razy w roku. Program ma zatem na celu uzupełnienie świadczeń rehabilitacyjnych dostępnych w ramach NFZ w tej grupie wiekowej.

Celem głównym programu jest zwiększenie komfortu życia mieszkańców po 65. roku życia z dysfunkcją narządu ruchu oraz chorobami neurologicznymi poprzez włączenie ich do programu rehabilitacji i zachęcanie do zwiększenia aktywności fizycznej.

Zgodnie z programem każdy z zakwalifikowanych pacjentów ma wykonywane 3 rodzaje zabiegów z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii w ramach 10-dniowego cyklu zabiegów, dostosowanych do konkretnego problemu zdrowotnego.

Od kilku lat program zgłaszany jest do Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach z wnioskiem o dofinansowanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programu. Wysokość wsparcia wynosi 40% wartości świadczeń. Program został już zgłoszony do dofinansowania z NFZ w 2023 roku.

Na etapie wdrażania w 2013 r. program został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku kontynuacji nie jest wymagana ponowna opinia Agencji. Program posiada także pozytywną opinię Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zabiegi rehabilitacyjne dla osób zakwalifikowanych do programu jeszcze w tym roku trwają, natomiast zapisy na rok przyszły będą możliwe po ogłoszeniu kolejnego naboru wiosną 2023 r. Koszt programu to ok. 150 tys. zł rocznie. W latach 2013-2022 z zabiegów rehabilitacyjnych w ramach miejskiego programu skorzystało łącznie ponad 6 tys. osób.   

LN/UM Częstochowy

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
Ford Puma hybrydowy SUV

Popularne

- Advertisment -Ford Puma hybrydowy SUV