fbpx
Strona głównaUncategorizedW Częstochowie ruszył program wspierający działkowców

W Częstochowie ruszył program wspierający działkowców

Trwa nabór wniosków w ramach Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Częstochowy. Program posłuży poprawie infrastruktury w latach 2022-2024.

W Częstochowie ruszył program wspierający działkowców 1
fot. pixabay

Uchwalony przez Radę Miasta program określa cele, zasady i kryteria udzielania oraz rozliczania dotacji służących poprawie infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych na najbliższe trzy lata. To kontynuacja programu dotacyjnego na lata 2019-2021.

Dzięki uchwalonemu programowi, można ubiegać się o kolejne dotacje na zadania inwestycyjne ROD. Każdego roku na jego realizację przeznacza się 100 tys. zł. Dotacja może zostać udzielona, jeśli ROD znajduje się na terenie miasta i nie jest w pełni wyposażony w infrastrukturę, a także gdy jego stan techniczny jest zły.

Dofinansowanie może dotyczyć inwestycji, związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem ścieków, drogami dojazdowymi, budową lub remontem ogrodzeń i budynków czy usuwaniem azbestu. Dotacja może być udzielona podmiotowi posiadającemu osobowość prawną. Przy rozpatrywaniu wniosków ocenie podlega udział środków własnych stowarzyszenia ogrodowego ubiegającego się o dotację lub środków otrzymywanych na ten cel od innych organów.

Wniosek z podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r., do godz. 15.30 w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pok. 3 lub przesłać drogą elektroniczną.

LNŚ

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -