fbpx

Częstochowa. Rozpoczęło się głosowanie na zadania Budżetu Obywatelskiego. Jest ich ponad 500

7 września rozpoczęło się głosowanie na zadania Budżetu Obywatelskiego. Tym razem jest ich 519. Te, które wygrają, zostaną zrealizowane w Częstochowie w 2024 r.

Tegoroczne głosowanie potrwa do 21 września. Uczestniczyć w nim mogą mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy, który oddają swoje głosy za pomocą platformy internetowej. 

Aby zrobić to prawidłowo, należy podać swoje imię i nazwisko, 4 ostatnie cyfry numeru PESEL, adres zamieszkania oraz potwierdzić zawarte oświadczenia. W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer telefonu komórkowego, na który przyjdzie SMS z kodem weryfikacyjnym, który również należy podać.

Przy użyciu jednego numeru telefonu mogą zagłosować dwie osoby, ponieważ na jeden numer można uzyskać dwa kody – po jednym dla każdej z nich.

Każda głosująca osoba ma do rozdysponowania 10 punktów na projekty ogólnomiejskie oraz 10 punktów na te dzielnicowe. Można przyznać 10 punktów jednemu projektowi lub rozdzielić punkty pomiędzy różne zadania. Punkty należy rozdysponować w trakcie jednego głosowania.  

W przypadku projektów o charakterze dzielnicowym, można jedynie oddać głos na te dotyczące dzielnicy, w której się mieszka.

Częstochowa. Rozpoczęło się głosowanie na zadania Budżetu Obywatelskiego. Jest ich ponad 500 1
Budżet Obywatelski 2023

Każda osoba uprawniona do głosowania może zagłosować tylko raz. Zabrania się głosowania w imieniu osób trzecich, pod rygorem uznania takiego głosu za nieważny.

Dla osób bez dostępu do internetu, osób, które nie mają numeru PESEL oraz osób bez możliwości weryfikacji danych przez platformę internetową, uruchomiony będzie stacjonarny punkt przy ul. Śląskiej 3/5. Tam też będzie można oddać głos poprzez platformę internetową.

W bazie uprawnionych do głosowania są osoby zameldowane w Częstochowie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli jest się mieszkańcem, który nie posiada meldunku w Częstochowie, a chce się zagłosować – trzeba zgłosić się z dowodem tożsamości do stacjonarnego punktu głosowania w celu weryfikacji tożsamości i dodania do bazy uprawnionych.

W jakich godzinach czynny jest punkt? 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 września zaprasza on od godz. 9.30 do 15.30. 12, 19 i 20 września otwarty będzie on do godz. 17, a ostatniego dnia głosowania, tj. 21 września będzie czynny aż do godz. 22.

Osoby o ograniczonej możliwości ruchowej potwierdzonej orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą zagłosować w miejscu zamieszkania, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Urzędu Miasta Częstochowy przed rozpoczęciem etapu głosowania. Szczegóły: czestochowa.budzet-obywatelski.eu

red., mat. UM Częstochowy