Radomsko uchwaliło budżet na 2021 rok. Będą kolejne ważne inwestycje

0
817

Podczas sesji Rady Miejskiej w Radomsku radni niejedno głośnie uchwalili budżet na rok 2021. Przedstawiony projekt uwzględnia realizację obecnie trwających inwestycji oraz dużo nowych.

Przyszłoroczny budżet zakłada wydatki inwestycyjne w kwocie 44 milionów złotych. Pozytywnie za jego przyjęciem zagłosowało 13 radnych, natomiast 7 wstrzymało się od głosu. Projekt uwzględnia najważniejsze potrzeby mieszkańców Radomska, na których realizację dofinansowanie pochodzi ze środków unijnych lub krajowych.

– „Bardzo dziękuję za przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz nowego budżetu. Jest on proinwestycyjny, ponieważ zależy mi na utrzymaniu wysokiego poziomu inwestycji i podnoszeniu komfortu życia w naszym mieście. Już od 1 stycznia możemy przystąpić do realizacji wielu ważnych inwestycji – mówił po głosowaniu prezydent Jarosław Ferenc.

W pierwszej kolejności miasto chce podjąć realizację obecnie trwających inwestycji, na które jest przeznaczony największy nakład pieniężny. Będzie to m.in.:

  • Rozbudowa ul. Kraszewskiego, Rozalii, Kolejowej;
  • Przebudowa ul. Piłsudskiego.

W 2021 roku rozpocznie się także budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu, który będzie się znajdować w centrum miasta pomiędzy ul. Reymonta i al. Jana Pawła II. Koszt tego przedsięwzięcia to 2 mln zł.  

Ponadto zaplanowano rozbudowę strefy inwestycyjnej w Radomsku, II etap rozbudowy ul. Stara Droga – 2,4 mln zł oraz rozbudowę ul. Stolarzy – 3,3 mln zł.

Projekt budżetu miejskiego przewiduje także ważne inwestycje w miejskich jednostkach organizacyjnych. Są to:

  • Przebudowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 – 1 mln zł;
  • Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 – ponad 8 mln zł;
  • Zagospodarowanie kondygnacji podziemnych Miejskiego Domu Kultury w ramach nowej przestrzeni dla kultury – ponad 3,7 mln zł.