Bloki w Łojkach przejdą termomodernizację

0
1310
bloki w Łojkach

Gmina Blachownia dostała dofinansowanie na termomodernizację bloków w Łojkach. Budynki wielorodzinne odzyskają w końcu swój dawny blask.

WFOŚiGW w Katowicach przyznała gminom, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym ponad 92 mln zł dofinansowania (jest to niemal dwukrotnie więcej, niż planowano na początku) na kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałania 1.7.1. tj. wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Program wspiera m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W sumie z dofinansowania skorzystało 39 projektów. Wśród nich znalazła się także Gmina Blachownia ze złożonym przez Burmistrz Sylwię Szymańską projektem pod nazwą  „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 w Łojkach”.

Wkrótce zostanie przedstawiona mieszkańcom Gminy Blachownia wizualizacja projektu. Całość zadania gmina oszacowała na kwotę 980 138,90 zł, natomiast przyznane dofinansowanie opiewa na kwotę 759 800,94 zł.