Bloki w Łojkach przejdą termomodernizację

0
530
bloki w Łojkach

Gmina Blachownia dostała dofinansowanie na termomodernizację bloków w Łojkach. Budynki wielorodzinne odzyskają w końcu swój dawny blask.

WFOŚiGW w Katowicach przyznała gminom, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym ponad 92 mln zł dofinansowania (jest to niemal dwukrotnie więcej, niż planowano na początku) na kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałania 1.7.1. tj. wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Program wspiera m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W sumie z dofinansowania skorzystało 39 projektów. Wśród nich znalazła się także Gmina Blachownia ze złożonym przez Burmistrz Sylwię Szymańską projektem pod nazwą  „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 w Łojkach”.

Wkrótce zostanie przedstawiona mieszkańcom Gminy Blachownia wizualizacja projektu. Całość zadania gmina oszacowała na kwotę 980 138,90 zł, natomiast przyznane dofinansowanie opiewa na kwotę 759 800,94 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here