fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaBezpieczeństwoBezpieczne hasło rodzinne

Bezpieczne hasło rodzinne

 

W Urzędzie Miasta Częstochowy 27 lutego zainaugurowano akcję profilaktyczno-informacyjną pn. „BEZPIECZNE HASŁO RODZINNE”.

Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, a także Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w mieścicie Częstochowa.

Kampania ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa, wypracowanie właściwych postaw oraz przeciwdziałanie przestępstwom na tle seksualnym, w których pokrzywdzone są dzieci. Istotą kampanii będzie promowanie utworzenia hasła, które będzie znane tylko członkom rodziny i w razie próby doprowadzenia dziecka podstępem do wejścia do samochodu, czy oddalenia się od miejsca widocznego przez innych ludzi, to umowne hasło będzie wykorzystywane celem weryfikacji, czy osoba, która ma kontakt z dzieckiem jest faktyczne osobą znaną rodzinie i ma dobre zamiary. W przypadku gdy osoba nie będzie znała ustalonego hasła, będzie to wyraźny sygnał o prawdopodobnie złych intencjach tej osoby.

Policjanci w ramach akcji, podczas spotkań m.in z pedagogami, rodzicami, dziećmi przedszkolnymi oraz młodzieżą ze szkół podstawowych, będą przedstawiali jej założenia celem jak najszerszego wykorzystania pomysłu na „Bezpieczne hasło rodzinne.”

Aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, pomysłodawcy przygotowali plakaty informacyjne, które zostaną umieszczone w widocznych miejscach oraz ulotki informacyjne, które będą rozdawane uczestnikom organizowanych spotkań.

(red.)

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -