fbpx

Będą dodatkowe pieniądze na szkolenia – zapowiada Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2021. Będą dodatkowe pieniądze na szkolenia. Wkrótce zostanie ogłoszony nabór wniosków.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy powstał po to, by wspierać pracodawców i ich pracowników w dostosowywaniu kompetencji i kwalifikacji do stale zmieniającego się rynku. Celem funkcjonowania KFS jest kształcenie ustawiczne pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach, ale również samych przedsiębiorców.

W bieżącym roku, na ten cel, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku dysponował środkami w wysokości 500 tys. zł. Ze względu na ich całkowite wykorzystanie, złożono wniosek o dodatkowe środki z rezerwy KFS. Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, PUP w Radomsku otrzymał kwotę 100 tys. zł. z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników zgodnie z przyjętymi priorytetami:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście
    przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników
    spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Po szczegółowe informacje, przedsiębiorców powiatu radomszczańskiego zainteresowanych tą formą wsparcia,PUP zaprasza do siedziby urzędu, ul. Tysiąclecia 2, pokój nr 19. Informacje można również uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 44 683 73 54 do 56, -58, -62 wew. 42 lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorcówpodnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracyKrajowy Fundusz Szkoleniowy.

Nabór wniosków zostanie ogłoszony już wkrótce.