Fundacja „Oczami Brata” realizuje rządowy Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Zadanie finansowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Organizacja czeka na zgłoszenia od osób niepełnosprawnych, które chcą skorzystać pomocy, jaką daje ten projekt.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Jak informuje Fundacja, w ramach programu można skorzystać z maksymalnie 30 godzin wsparcia w miesiącu. Planujemy objąć wsparciem blisko 90 osób z niepełnosprawnością.

Fundacja Oczami Brata prowadzi ciągłą rekrutację osób z niepełnosprawnością do Programu. Każda osoba zainteresowana wzięciem udziału w Programie prosi o kontakt telefoniczny pod numerem: 575-527-368 lub mailowo pod adresem: [email protected].

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here