fbpx

Częstochowa: ,,Aktywny samorząd” – 10 października upływa termin składania wniosków

10 października upływa termin składania wniosków dotyczących programu „Aktywny samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program skierowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Moduł II pozwala na uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON, które ma stanowić pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.Wnioski o dofinansowanie mogą być składane za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) lub w formie papierowej w siedzibie częstochowskiego MOPS.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON), posiadać adres poczty elektronicznej oraz profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku elektronicznie, można go złożyć w formie papierowej osobiście lub wysłać pocztą na adres:

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Aleja Niepodległości 20/22 , 42-216 Częstochowa

LN/UM Częstochowy