„Aktywna Tablica” – rządowe dofinansowanie dla Poraja, Żarek Letnisko, Choronia i Jastrzębia

0
793

W ramach rządowego dofinansowania Gmina Poraj zakupiła pomoce dydaktyczne, które trafiły do Szkół Podstawowych w Poraju, Żarkach Letnisku, Choroniu i Jastrzębiu. Dzięki zakupionemu sprzętowi uczniowie i nauczyciele mogą podnieść swoje kompetencje w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

„Aktywna tablica” to program Ministerstwa Edukacji Narodowej, który uchwaliła Rada Ministrów 19 lipca 2020 roku. Celem Rządowego programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

W sumie za kwotę blisko 78 tys. zł Gmina Poraj zakupiła 16 laptopów, 4 projektory i 2 monitory interaktywne. Pomoce dydaktyczne zostały przekazane w ubiegłym tygodniu. Podczas oficjalnego spotkania w Sali sesyjnej Urzędu Gminy sprzęt przekazała wójt Poraja Katarzyna Kaźmierczak na ręce dyrekcji:

  • Beaty Cichoń (Poraj);
  • Marioli Karpowicz (Żarki Letnisko);
  • Jadwigi Kidawy (Jastrząb);
  • Doroty Mizery (Choroń).

Środki na ten program pozyskali Anna Podsiadlik Łukasz Szecówka z Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. Dodatkowo swoją pomoc udzieliła Pani Anna Socha – Korendo, kierownik ZEAS w Poraju.

Realizacja programu na pewno przyczyni się do zwiększenia zaangażowania nauczycieli w proces nauczania, a tym samym podniesienia wiedzy wśród uczniów. Stosowanie TIK przez nauczycieli sprawi, że bardzo często lekcje urozmaicane będą z wykorzystaniem interaktywnych plansz, filmów i portali dydaktycznych.