Uwaga! Akcja szczepienia lisów

0
615

Na terenie województwa śląskiego w terminie od 12 do 30 września 2020 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie, która odbywa się dwa razy do roku na wiosnę i w jesieni.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje o przeprowadzeniu na terenie województwa śląskiego akcji szczepienia lisów wolno żyjących. Specjalne szczepionki będą zrzucane z samolotów z wysokości około 200 metrów na obszarze ponad 7316 km2 terenów zielonych. Średnio na 1 km2 ma zostać rozrzuconych do 20 dawek szczepionki, w sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 146320 dawek.

Szczepionka zostanie zatopiona w małych brunatnych krążkach, które będą pachniały „zepsutą rybą”. Zapach ten lisy wyczuwają z odległości ok. 800 metrów. Poza lasami szczepionki zostaną pozostawione także na innych terenach zielonych tj.  pola, łąki, ogródki działkowe, a nawet parki.

Tu też apel Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do mieszkańców województwa o niepodnoszenie szczepionek z ziemi. Lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą dotkniętej kostki. Dodatkowo przypomina się, że  przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu  akcji  nie wolno wyprowadzać zwierząt  domowych na  tereny niezabudowane.

Szczepienie prowadzone będzie na obszarze województwa śląskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U.2013. poz.1737).