Wójt Gminy Olsztyn otrzymał absolutorium

0
85

Wójt Tomasz Kucharski podczas XI Sesji Rady Gminy Olsztyn otrzymał absolutorium.

Z uwagi na ciągle panującą sytuację epidemiologiczną 18 czerwca 2020 roku, w trybie zdalnym odbyła się XI Sesja Rady Gminy Olsztyn, na której radni jednogłośnie udzielili wójtowi Tomaszowi Kucharskiemu wotum zaufania.

Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok i udzielili wójtowi absolutorium.

Dochody gminy za ten rok wyniosły 42 563 965,55 zł, co stanowi 99,34% założonego planu, przy realizacji wydatków na poziomie 92,26%. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 98,57%, a wydatki bieżące w 90,86%. Pozwoliło to na uzyskanie nadwyżki w kwocie 2 748 378,19 zł. Na 2020 r. w budżecie gminy pozostały wolne środki w wysokości 5,6 mln zł.

Dzięki tym zasobom finansowym zostało zrealizowanych 31 zadań inwestycyjnych, m.in. budowa dróg, chodników, budowa ścieżek rowerowych, budowa Domu Ludowego w Skrajnicy, budowa oświetlenia, przebudowa Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem.

Gmina Olsztyn w 2019 roku dostała dofinansowanie z Funduszy Unijnych w kwocie 1 752 789,09 zł oraz dostała dotacje z Budżetu Państwa w kwocie 2 430 825,42 zł.

Wójt Gminy Olsztyn otrzymał absolutorium 1 Wójt Gminy Olsztyn otrzymał absolutorium 2 Wójt Gminy Olsztyn otrzymał absolutorium 3 Wójt Gminy Olsztyn otrzymał absolutorium 4 Wójt Gminy Olsztyn otrzymał absolutorium 5

(Źródło: Gmina Olsztyn)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here