8.200.000 zł dofinansowania dla powiatu częstochowskiego

0
1721
RFIL logo

W ramach II naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powiat częstochowski otrzyma 8.200.000 zł. Pieniądze trafią do Gminy Mstów i Gminy Koniecpol.

Za rządowe pieniądze w Mstowie zrealizowane zostaną trzy bardzo ważne inwestycje:

  1. 1.200.000,00 zł – na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jaskrowie;
  2. 700.000,00 zł – na budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę;
  3. 2.000.000 zł – na przebudowę niebezpiecznego skrzyżowania DW786 z ul. Sadową w Wancerzowie (koło stacji paliw, zadanie wojewódzkie).

„Te środki to realna pomoc dla samorządów przygotowana przez polski rząd. Dzięki temu wsparciu śląskie samorządy nawet w tak trudnym czasie pandemii koronawirusa mogą się rozwijać” – podkreśla wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów gmin, powiatów i miast w całej Polsce, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19 można wykorzystać na niezbędne lokalnie działania.

Dodatkowo w powiecie częstochowskim dofinansowanie otrzymał także Koniecpol na dwie inwestycje. 4,3 mln zł przeznaczone zostanie na:

  1. 2.300.000,00 zł – roboty budowlane na ulicy Fredry i Krasińskiego polegające na przebudowie i budowie jezdni oraz obustronnych chodników, budowie ścieżek rowerowych i odwodnienia oraz prac drogowych na skrzyżowaniach, stanowiących uzupełnienie układu komunikacyjnego;
  2. 2.000.000,00 zł – „Budowa wodociągów z przyłączami w gminie Koniecpol, etap III”. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 17 758,30 mb sieci wodociągowej; budowę przyłączy wodociągowych o łącznej długości 4 432,20 mb (215 szt.), oraz budowę ujęcia wody o wydajności Qhmax = 35m3/h i Qśrdmax = 300m3/d.
Tablica Powiat Częstochowski
Fot. UG w Mstowie