fbpx

115 podopiecznych Domów Pomocy Społecznej z Częstochowy i okolic weźmie udział w wyjątkowych warsztatach wokalnych

„Pieśni regionu częstochowskiego” to tytuł projektu, który wystartuje już 11 czerwca. Wezmą w nim udział podopieczni Domów Pomocy Społecznej z Częstochowy i okolic. Warsztaty poprowadzą profesjonalni muzycy.

Ten projekt stanowi szansę na odmianę rutyny dnia codziennego osób, które spędzają życie z dala od swoich bliskich. Adresatami są bowiem podopieczni Domów Pomocy Społecznej z Częstochowy i okolic. Za sprawą „Pieśni regionu częstochowskiego” mogą skupić uwagę na innych aspektach, które być może tłumione są przez poczucie braku seansu życia, izolację, pogarszający się stan zdrowia. Dla wielu osób może to być niejednokrotnie pierwszy kontakt z profesjonalnymi muzykami oraz z edukacją muzyczną. A przy tym poznanie kultury okolic Częstochowy: pieśni, tańców i strojów regionalnych.

Główny cel? Przywracanie zdrowia i poprawa funkcjonowania

115 podopiecznych Domów Pomocy Społecznej z Częstochowy i okolic weźmie udział w wyjątkowych warsztatach wokalnych 2
Przemysław Jeziorowski (archiwum rodzinne)

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Przemysław Jeziorowski. Na co dzień jest on pracownikiem naukowym Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Długosza w Częstochowie (ze stopniem naukowym dr hab. w dziedzinie sztuk muzycznych w specjalności „Dyrygentura”, profesorem w Katedrze Muzyki). W latach 1988-1992 był chórmistrzem Filharmonii Częstochowskiej, potem (lata 1992 – 2005) kierował Jasnogórskim Zespołem Wokalnym „Camerata”. Od 1992 r. jest on zaś kierownikiem artystycznym Jasnogórskiego Kwartetu Wokalnego „Cantus”, działającego przy Klasztorze Paulinów na Jasnej Górze. Koncertował m. in. w Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Czechach, USA, na Węgrzech i Ukrainie. Za swoją działalność odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego . Warto dodać, że od 2012 r. Jeziorowski prowadzi chór „Canto Cantare” Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Częstochowskiej. To cenne doświadczenie, ułatwi mu z pewnością dotarcie do podopiecznych DPS-ów.

– Poprzez prezentację i nauczanie pieśni regionalnych chcemy osiągnąć główny cel – przywracanie zdrowia oraz poprawę funkcjonowania osób z problemami natury emocjonalnej, fizycznej i umysłowej. Aby utrwalić rezultaty, działania te powtórzą się dwukrotnie w każdym z wybranych domów DPS – wyjaśnia Przemysław Jeziorowski.

Kto będzie uczył pieśni i tańców regionu częstochowskiego?

Razem z Jeziorowskim w realizację projektu zaangażowani będą również  Lidia Jeziorowska, Wojciech Królikowski i Paulina Rudzka.

Lidia Jeziorowska jest pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem, a za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz znaczący wkład w rozwój oświaty wyróżniono Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej.Wojciech Królikowski na co dzień pracuje w Społecznej szkole baletowej oraz w Katedrze Muzyki UJD na stanowisku akompaniatora. Na stałe współpracuje zaś z takimi zespołami jak Ich Troje, Chłopcy z Placu Broni czy Gang Marcela. Ostatnia z wymienionych –  Paulina Rudzka – jest instruktorką zajęć muzycznych i tanecznych w Gminnym Centrum Kultury w Popowie oraz instruktorką śpiewu Zespołu Folklorystycznego „Janowianie”. To również wieloletnia tancerka i solistka Zespołu Folklorystycznego „Wrzosowianie”.

– Aktywizacja mieszkańców domów pomocy społecznej jest trudnym zadaniem wymagającym fachowego przygotowania. Terapia zajęciowa jest formą aktywizacji osób, której głównym celem jest podnoszenie ich sprawności za pomocą konkretnych zajęć, czynności i działań. W toku terapii zajęciowej osoby wykonują pożyteczne, zorganizowane czynności mające podtrzymać ich aktywność, odwracać uwagę od niepokojących myśli, przywracać utraconą sprawność, dodawać wiary we własne możliwości, podnosić samoocenę i przyczyniać się do większego zadowolenia z życia – opowiada koordynator projektu.

115 podopiecznych Domów Pomocy Społecznej z Częstochowy i okolic weźmie udział w wyjątkowych warsztatach wokalnych 3
Dom Seniora „Nad strumykiem” w Częstochowie (fot. Dom Seniora „Nad strumykiem”)

115 podopiecznych z czterech Domów Pomocy Społecznej

Organizatorzy przypominają, że jednym z rodzajów terapii zajęciowych jest muzykoterapia, która wykorzystuje muzykę w celu przywracania zdrowia oraz poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. – Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Zorganizowana przeze mnie grupa muzyków daje podopiecznym możliwość spotkania z profesjonalną edukacją – podkreśla Jeziorowski.

Projekt zainaugurowany zostanie 11 czerwca. Spotkanie odbędzie się w Domu Seniora „Nad strumykiem” w Częstochowie. Dzień później muzycy odwiedzą Dom Pomocy Społecznej w Woli Czaryskiej oraz Dom Pomocy Społecznej w Drużykowej. Z kolei 13 czerwca „Pieśni regionu częstochowskiego” zabrzmią w Domu Pomocy Społecznej w Turowie. Druga tura warsztatów odbywać się będzie kolejno 18, 19 i 20 czerwca. Według szacunków organizatorów w projekcie uczestniczyć ma w sumie 115 podopiecznych DPS-ów. Ze względu na różnorodność form i metod realizacji projektu beneficjentami mogą być osoby w różnej formie fizycznej i psychicznej. Oczywiście zajęcia odbywać się będą w odpowiednich rygorach sanitarnych.

115 podopiecznych Domów Pomocy Społecznej z Częstochowy i okolic weźmie udział w wyjątkowych warsztatach wokalnych 4
„Pieśni regionu częstochowskiego” (mat. organizatorów)

By rozbudzić potrzebę kontaktu z muzyką

– Osoby, które również skorzystają na realizacji projektu, można podzielić na dwie grupy: terapeutów i pracowników DPS-ów oraz rodziny podopiecznych. Terapeuci i pracownicy jako opiekunowie podopiecznych mogą w przyszłości podejmować podobne tematycznie działania do naszych zajęć warsztatowych – opowiada Przemysław Jeziorowski. – Służymy zawsze fachowymi radami i jesteśmy chętni do współpracy. Podopieczni zaś przekażą emocje i wrażenia z zajęć warsztatowych swoim bliskim, co może być kanwą do rozmów i zacieśnienia więzi. Być może niektórzy zechcą zaprezentować przed rodziną poznaną pieśń lub taniec, co obu stronom zapewne sprawi wiele radości i da satysfakcję. Mamy nadzieję, że nasze zajęcia warsztatowe będą służyć rozbudzeniu potrzeby kontaktu z muzyką i z drugim człowiekiem tak bardzo zredukowanym w dobie pandemii koronawirusa – dodaje.

Projekt sfinansowany zostanie ze środków Fundacji PZU.

Zuzanna Suliga