Zostaną przebudowane drogi w Kołaczkowicach Dużych, Kołaczkowicach Małych oraz Wapienniku

0
298
mat. UG Miedźno

Na cztery z sześciu zaplanowanych do realizacji etapów prac Gmina Miedźno pozyskała 9,5 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

O planach inwestycyjnych związanych z przebudową dróg w tym rejonie gminy informacja była już od kilku miesięcy. Można przeczytać o tym TUTAJ.

Z uwagi na skalę tego przedsięwzięcia, jego realizacja została podzielona na sześć etapów. Łącznie obejmują one przebudowę oraz rozbudowę 6470 metrów gminnych ulic. Drogi dostosowane zostaną do obecnych wymogów bezpieczeństwa, funkcjonalności i komfortu eksploatacji. Poprawi to znacząco estetykę miejscowości, jak również obniży poziom hałasu a także zapylenia. Obecny zły stan nawierzchni wynika głównie z faktu, że została wybudowana ona około 30 lat temu. Przez ten czas została nadszarpnięta zrealizowanymi inwestycjami, które związane były z budową kanalizacji sanitarnej i wymiany azbestowych rur wodociągowych.

Tego właśnie zadania dotyczyły dwa wnioski, które zostały złożone do drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Akceptację uzyskał większy, obejmujący cztery etapy, a kwota dofinansowania to aż 9,5 mln zł. To, gdzie prowadzona będzie inwestycja obrazuje mapka.

Etapy piąty oraz szósty obejmą dwa odcinki drogi gminnej nr 656010 o długościach 1490 metrów i 1257 metrów, zlokalizowane w miejscowościach Miedźno, Wapiennik i Kołaczkowice Małe. Etap trzeci to natomiast końcowy odcinek drogi gminnej nr 656014 o długości 815 metrów w miejscowości Kołaczkowice Duże, a etap czwarty – nowy odcinek o długości 783 metrów łączący wyżej wymienione drogi gminne, położony pomiędzy miejscowościami Kołaczkowice Duże i Kołaczkowice Małe. Projekt obejmuje także połączenie drogi gminnej z drogą powiatową nr 2022S w miejscowości Wapiennik.

Zostaną przebudowane drogi w Kołaczkowicach Dużych, Kołaczkowicach Małych oraz Wapienniku 1
mat. UG Miedźno

W wyniku realizacji zadania zostanie również uregulowana własność działek, na których zlokalizowana jest obecnie infrastruktura drogowa. Po rozbudowie uzyskana zostanie stała szerokość jezdni, która wyniesie 5 metrów. Wzdłuż drogi wybudowany zostanie jednostronny chodnik dla pieszych o szerokości 2 metrów oraz pobocze z kruszywa o szerokości 0,75 metra. Pojawi się także kanalizacja deszczowa i zmodernizowana będzie infrastruktura teletechniczna i elektryczna.