Złożenie kwiatów przy pomniku ofiar II wojny światowej na Miejscu Straceń w Olsztynie

0
313
fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

W Olsztynie na Miejscu Straceń 26 października zostały złożone kwiaty oraz zapalone znicze.

Przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych, a także  mundurowych złożyli na Miejscu Straceń w Olsztynie kwiaty oraz zapalili znicze.

Hołd poległym oddali między innymi: Henryk Sobel – Sekretarz Powiatu Częstochowskiego, Anetta Ujma- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym  w Częstochowie Robert Magdziarz-Wicewojewoda Śląski, Beata Kocik-Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego, Tomasz Kucharski-Wójt Gminy Olsztyn, ppłk Mariusz Błaszczyk, mł. bryg. Tomasz Bąk-Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz bryg. mgr Piotr Placek-Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Cmentarz, który znajduje się w Olsztynie przy ulicy Mstowskiej, jest bowiem poświadczeniem tragicznych lat II wojny światowej. Jest to miejsce masowych mordów, których dokonali na ludności polskiej hitlerowscy okupanci. Tutaj w 18 zbiorowych mogiłach spoczywa 1968 ofiar.

Cmentarz tutaj powstał w latach 1963-1965. Płaskorzeźby, które przedstawiają scenę pożegnania ludzi idących na śmierć, jest autorstwa Władysława Łydżby, został ustawiony on w latach 80-tych.

W zeszłym roku poddane zostały renowacji płaskorzeźby oraz nagrobki, natomiast w tym roku 8-metrowy obelisk z tablicą „Naród nigdy o nich nie zapomni”. Prace łącznie wyniosły ponad 200 tysięcy złotych. W większości środki na renowacje zostały pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

K KIK