Gmina Olsztyn i Żarki z rowerowym szlakiem przez Jurę

0
294

22 września 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego doszło do podpisania umowy, na mocy której na terenie Gminy Olsztyn i Żarki powstanie 10 km nowych tras rowerowych.

Gmina Olsztyn i Żarki z rowerowym szlakiem przez Jurę 1
Fot: Patryk Pyrlik / UMWS

Przy odpisaniu umowy uczestniczyli: marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, jak również Tomasz Kucharski, wójt gminy Olsztyn i Klemens Podlejski, burmistrz miasta i gminy Żarki.

Gmina Olsztyn i Żarki z rowerowym szlakiem przez Jurę 2
Fot: Patryk Pyrlik / UMWS

„Województwo Śląskie to zielony rejon, który ma ogromny potencjał, oferując wiele ciekawych miejsc rekreacyjnych i turystycznych, które można połączyć spójną siecią dróg rowerowych. Jura Krakowsko-Częstochowska jest doskonałą przestrzenią do aktywnego wypoczynku. Dlatego przystępujemy do budowy trasy rowerowej, dzięki której rowerzyści w komfortowy sposób będą mogli się przemieszczać i podziwiać uroki Jury” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Gmina Olsztyn i Żarki z rowerowym szlakiem przez Jurę 3
Fot: Patryk Pyrlik / UMWS

Umowa przewiduje budowę trasy rowerowej o długości 10,2 km w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn (5,618 km); Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki (4,615 km). Dodatkowo w ramach projektu zostaną również wykonane trzy Miejsca Odpoczynku Rowerzysty. Koszt inwestycji to niespełna 9 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 6,4 mln zł.

„Stawiamy na turystykę, to istotny element regionalnej gospodarki. Wierzę, że uda się przekonać przedstawicieli Komisji Europejskiej do inwestowania w tym zakresie. Gratuluję przedstawicielom gmin tej inwestycji, jestem przekonany, że trasy rowerowe na Jurze przyciągną do naszego regionu wielu turystów, którzy będą mogli przekonać się, ile atrakcji oferuje Jura Krakowsko-Częstochowska” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego w województwie śląskim poprzez rozwój regionalnych tras rowerowych.

Cele pośrednie to:

  • Rozwój infrastruktury transportu rowerowego o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym, w tym: Jurajskiego Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd, czy projektowanego Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów;
  • Stworzenie ciągłej trasy rowerowej, która będzie bezpieczna i spójna z innymi formami transportu;   
  • Odciążenie drogowego układu komunikacyjnego;
  • Popularyzowanie komunikacji rowerowej;
  • Kształtowanie układu komunikacyjnego w oparciu o systemy proekologiczne oraz przyjęte w perspektywie kierunki rozwoju gmin;
  • Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez transport samochodowy wpływające na poprawę jakości środowiska naturalnego, w tym obszarów Natura 2000, Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd;
  • Wzrost liczby turystów poprzez rozwój ruchu turystycznego i aktywnej rekreacji rowerowej;
  • Poprawa dostępności do obiektów i obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo, tj.: zabytków, ruin zamków, ostoi, ostańców, jaskiń na Jurze Krajowsko-Częstochowskiej.

Budowa trasy regionalnej dość istotnie wpłynie na życie mieszkańców miejscowości Zrębice, Krasawa, Suliszowice i Jaroszów. Dzięki temu będzie możliwe bezpieczne poruszanie się wzdłuż ruchliwych dróg powiatowych i gminnych. Dzięki inwestycji podkreślone zostaną również walory przyrodnicze na Szlaku Orlich Gniazd i Europejskim Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów.

Realizacja projektu jest wynikiem przyjętych w ubiegłym roku przez Zarząd „Założeń regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych”.

Opracowanie wskazuje korytarze ruchu rowerowego, czyli pasy terenu, w których obrębie wytyczone i budowane mają być regionalne trasy rowerowe. Ogromne znaczenie ma także zachowanie wysokiego standardu technicznego trasy, co było jednym z warunków dofinansowania inwestycji przez Samorząd Województwa.

Gmina Olsztyn i Żarki z rowerowym szlakiem przez Jurę 4
Fot: Patryk Pyrlik / UMWS

Standard uwzględnia analizę problemów, z jakimi spotyka się ruch rowerowy w Polsce i przykłady dobrych praktyk w tym zakresie z kraju i zagranicy. Stosowanie wysokiego standardu technicznego będzie wymagane także przy realizacji kolejnych inwestycji rowerowych finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz rekomendowane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego.

Gmina Olsztyn i Żarki z rowerowym szlakiem przez Jurę 5
Fot: Samorząd Województwa Śląskiego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here