fbpx

XXIV pielgrzymka Służby Więziennej na Jasną Górę

W drugą sobotę października funkcjonariusze Służby Więziennej pielgrzymowali na Jasną Górę.

Jak co roku w drugą sobotę października funkcjonariusze Służby Więziennej z okręgu katowickiego pielgrzymowali razem z kolegami i koleżankami ze swojego fachu z całej Polski na Jasną Górę zanosząc przed oblicze Matki Boskiej Częstochowskiej swe troski, radości, prośby oraz wyrazy wdzięczności za każdy dobry dzień służby.

W pielgrzymce byli razem z funkcjonariuszami oraz ich rodzinami między innymi: Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej razem z zastępcami, ppłk Łukasz Górny Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach, dyrektorzy okręgowi, dyrektorzy jednostek podstawowych oraz wiele innych znaczących dla Służby Więziennej postaci. Tak jak to bywa co roku, uczestniczyła w tym duchowym przeżyciu, również duża grupa funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Herbach wraz z ppłk. Mirosławem Pawlakiem.

„Przychodzimy tutaj dziękować za wsparcie w codziennej trudnej służbie, ale również w życiu prywatnym. Niesiemy też intencje i te związane z obowiązkami w Służbie Więziennej, jak i  bardzo osobiste…” – tak właśnie powiedział jeden funkcjonariusz uczestniczący w pielgrzymce na Jasną Górę.  

Koordynator działań duszpasterskich Franciszkanin o. Jan Dezyderiusz Pol w biurze Naczelnego Kapelana Więziennictwa z CZSW zwrócił uwagę, na to iż praca z więźniami nie należy do łatwych, ale właśnie dzięki niej wielu osadzonych tam więźniów po wyjściu ma jakąkolwiek szansę na to by potem móc normalnie żyć.

Tegoroczne spotkanie na Jasnej Górze rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych oraz kompanii honorowej OISW w Katowicach spod Bramy Lubomirskich. Pielgrzymi następnie uczestniczyli w Mszy św. a także w drodze krzyżowej. Głównym prowadzącym uroczystości był ks. Adam Jabłoński czyli Naczelny Kapelan Służby Więziennej.

Wszyscy uczestnicy tego duchowego spotkania opuścili Jasną Górę w dużym skupieniu, czuli ogromną radość w sercach, gdyż każde wypowiedziane słowo, modlitwa oraz poczucie opieki Matki Bożej Częstochowskiej będą obecne a trakcie pełnionej przez nich służby społeczeństwu.

K KIK