XIX Wojewódzki Konkurs Architektura Mojego KrajObrazu

0
385
mat. UG Poczesna

Konkurs dedykowany dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dorosłych.

Konkurs ma charakter otwarty dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Województwa Śląskiego.

W kategorii malarstwo obejmuję takie grupy wiekowe jak :

I grupa – klasy 0-III SP,
II grupa – klasy IV-VI SP,
III grupa – klasy VII-VIII SP,
IV grupa – klasy ze szkół średnich.

XIX Wojewódzki Konkurs Architektura Mojego KrajObrazu 1
fot. pixabay

W kategorii fotografia:

V grupafotografia – konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych.

XIX Wojewódzki Konkurs Architektura Mojego KrajObrazu 2
fot. pixabay

Każdy uczestnik:

Może nadesłać jedną pracę malarską lub fotografię, która nie przekracza wymiarów 50×70 cm.

Wszystkie prace na odwrocie powinny posiadać czytelny opis, który ma zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres zamieszkania, dokładny adres, numer telefonu oraz temat. Prace nieopisane będą zdyskwalifikowane.

Należy pamiętać, że:

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do powielania, publikacji prac oraz wizerunku autorów,

Prace trzeba przesłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie lub dostarczyć osobiście, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia,

Do pracy należy załączyć zgodę RODO (dostępne w załącznikach na samym dole).

Termin nadsyłania prac to 11 październik na adres: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji, ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna (decyduje data stempla pocztowego).

Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą telefoniczną (do dwóch tygodni), o dacie i godzinie uroczystego podsumowania, które odbędzie się w GCKIiR w Poczesnej.
Jakiekolwiek pytanie dotyczące konkursu należy kierować telefonicznie do koordynatora konkursu Janusza Konieckiego pod nr telefonu 34 327 40 78.

XIX Wojewódzki Konkurs Architektura Mojego KrajObrazu 3
mat. UG Poczesna

K KIK