Są wyniki konsultacji mieszkańców Olsztyna. Czy będzie on miastem?

0
186
wherez_tomski_Olsztyn_01

W Olsztynie odbyły się konsultacje z mieszkańcami gminy dotyczące nadania/ przywrócenia praw miejskich Olsztynowi. Są już wyniki. Głosy były podzielone.

W dniach od 7 grudnia 2020 roku do 12 lutego 2021 roku mieszkańcy Olsztyna mogli oddać swój głos w konsultacjach dotyczących nadania/przywrócenia praw miejskich Olsztynowi. Łącznie oddano 1173 głosów, z czego:

 • 657 mieszkańców było „ZA” przywróceniem praw miejskich;
 • 471 mieszkańców było przeciwnych przywrócenia praw miejskich;
 • 9 osób się wstrzymało od głosu;
 • 36 głosów było nieważnych.

Włodarze Olsztyna w przypadku nadania praw miejskich liczą na wiele z tego idących korzyści, które zaś wpłyną na rozwój gminy i standard oraz jakość życia mieszkańców. Ponadto uważają, że byłoby to symboliczne ukoronowanie ponad 30-letniej pracy lokalnego samorządu w Wolnej Polsce.

Olsztyn jest nowoczesną gminą, z typowo miejskim układem urbanistycznym, z rewitalizowanym rynkiem, gazem, wodą i kanalizacją. Dodatkowo przybyło dużo atrakcji turystycznych tj.:

 • Zwiększenie liczby miejsc noclegowych;
 • Zwiększenie miejsc gastronomicznych;
 • Pojawienie się nowych ścieżek rowerowych;
 • Stałe coroczne imprezy, często mające zasięg ogólnokrajowy.

Głównym atutem Olsztyna jest Zamek – Warownia, który znajduje się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W czasach świetności był miastem królewskim i pełnił funkcję obronną granic Rzeczpospolitej.

W roku 1488 prawa miejskie nadał Olsztynowi Król Kazimierz Jagiellończyk, a w 1870 roku zabrał car Rosji za udział mieszkańców w Powstaniu Styczniowym. Obecnie Radni Olsztyna wystąpili do Rady Ministrów o przywrócenie praw miejskich. Swoją decyzję tłumaczą nowymi możliwościami rozwoju gminy.

Swój udział w dotychczasowej procedurze zmierzającej do uzyskania praw miejskich mieli:

 • Mariola Matysek, długoletniej Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury;
 • ks. Prałat Ryszard Grzesik, długoletni proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela w Olsztynie;
 • Marek Romański, historyk i radny Rady Gminy Olsztyn;
 • Tomasz Kucharski, Wójt Gminy Olsztyn.
Są wyniki konsultacji mieszkańców Olsztyna. Czy będzie on miastem? 1
Fot. UG w Olsztynie (Akt nadania praw miejskich Olsztynkowi z 1488 roku, przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Oryginał znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Metryka Koronna, t. 14, s. 258 [fragment dokumentu lokacyjnego Olsztynka z 1488 r.])

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here