Wydanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

0
527
mat. UG Janów

Wydanie żywności nastąpi w Janowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie znajdującego się przy ulicy Żareckiej 1 informuje, iż w dniu 20 września w godzinach 11.00-14.30 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie, przy ul. Przyrowskiej 4 odbędzie się wydanie żywności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2021, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w Podprogramie 2020 – dla osób i rodzin, które złożyły odpowiednie oświadczenia w tamtejszym ośrodku oraz otrzymały skierowanie. Osoby zainteresowane wyżej wymienioną pomocą proszone są o kontakt telefoniczny z GOPS Janów pod numerem telefonu 34/ 327 84 05.

Proszą o odbiór żywności w wyznaczonym terminie.

Wydanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 1
mat. UG Janów

K KIK