fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaPolecaneDo 30 czerwca można składać wnioski o nagrody dla twórców i popularyzatorów...

Do 30 czerwca można składać wnioski o nagrody dla twórców i popularyzatorów kultury w Częstochowie

Nagrody miasta mogą być przyznane osobom fizycznym mieszkającym w Częstochowie lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie naszego miasta.

Trwa nabór wniosków do kolejnej edycji Nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury. Przypomnijmy, że nagrody przyznawane są raz w roku za szczególne osiągnięcia w twórczości artystycznej, promocji i ochronie kultury w takich dziedzinach jak literatura i historia, muzyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr i film, a także ochrona i promocja kultury. Nagrody mogą być przyznane na podstawie oceny całokształtu działalności lub za osiągnięcie o istotnym znaczeniu w okresie roku poprzedzającego przyznanie nagrody. Warto dodać, że nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

Wyróżnienia te mogą być przyznane osobom fizycznym mieszkającym w Częstochowie oraz osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie miasta.

Propozycje kandydatów do nagrody za rok 2021 mogą składać prezydent miasta, przewodniczący Rady Miasta, instytucje kultury, rady dzielnic, organizacje pozarządowe o charakterze społeczno – kulturalnym, uczelnie wyższe oraz placówki oświatowe, związki i środowiska twórcze, agencje artystyczne i wydawnictwa oraz redakcje prasy, radia i telewizji.

Pisemne wnioski zawierające dane osobowe kandydata do nagrody, informacje o dorobku twórczym lub artystycznym, wskazanie, za jakie osiągnięcie nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie wyboru kandydatury składać należy w Kancelarii Urzędu Miasta pok. 3, ul. Śląska 11/13 do 30 czerwca.

Szczegółowe informacje dotyczące nagród oraz druki wniosków dostępne w Poradniku Interesanta na stronie www.czestochowa.pl.

ZS

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -