Wizyta delegacji z Litwy w Starostwie Powiatowym w Myszkowie

0
448
fot. Starostwo Powiatowe w Myszkowie

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z udziałem delegacji z litewskiej miejscowości Mickuny w Okręgu Wileńskim.

Podczas spotkania przedstawiciele samorządów podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie szkolnictwa.

Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk oraz Starosta Mickun Renata Mickiewicz podpisali list intencyjny w sprawie współpracy między obiema społecznościami lokalnymi.

Podpisanie listu odbyło się w obecności Wicestarosty Mariusza Morawca, Radnego Rady Powiatu Mariusza Karkochy, przedstawicieli delegacji litewskiej. Specjalnym gościem był ksiądz Ryszard Umański, Prezes Towarzystwa Patriotycznego „Kresy”. W rozmowach, które dotyczyły nawiązania współpracy uczestniczyli Radny Rady Powiatu Maciej Piłka i Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie Izabela Skabek.

Planowana współpraca miałaby na celu szeroko rozumiane oddziaływanie na rozwój młodzieży przez utrzymywanie kontaktów instytucjonalnych pomiędzy placówkami oświatowymi, ukierunkowanych na dążenie do wzajemnego rozwoju intelektualnego oraz zacieśniania relacji interpersonalnych na poziomie grup uczniów i ich nauczycieli.

Mickuny to miejscowość, w której ponad połowę populacji stanowią Polacy.

K KIK