„Wirusoochrona” w Przedszkolu w Żarkach-Letnisku

0
389
fot. UG Poraj

Akcja informacyjno-edukacyjna „Wirusoochrona” dzieci z grup Samorządowego Przedszkola Publicznego w Żarkach-Letnisku.

Koordynatorem tej akcji jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myszkowie.

Akcja ta miała na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych przez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych. “Podczas zajęć dzieci przypominają sobie o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócą uwagę na znaczącą rolę higieny w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusów” – poinformowała Joanna Sawicka, dyrektor Przedszkola w Żarkach-Letnisku.

„Wirusoochrona” w Przedszkolu w Żarkach-Letnisku 1
mat. UG Poraj

Przedszkole otrzymało elektroniczny pakiet zawierający materiały edukacyjne między innymi: plakat, który został opracowany na potrzeby realizacji tej akcji, ulotki, broszurki itp. Przedszkolaki w ramach tego projektu uczestniczyły w różnych działaniach a były nimi: „Poznajemy wirusa”, „Tor przeszkód Kubusia Puchatka”, Rodzinny Konkurs Plastyczny pt. „Owoce i warzywa każdy chętnie spożywa”, w tym obchody Światowego Dnia Warzyw i Owoców.

Prawidłowe wdrożenie oraz przestrzeganie wszystkich procedur bezpieczeństwa, które są zgodne z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny a także przestrzeganie zasad higieny osobistej i wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych, pozwoli na to by zachować bezpiecznie oraz higieniczne warunki pobytu dzieci w placówkach oświatowo-wychowawczych.

K KIK