fbpx
Strona głównaKultura i rozrywka"Wesołe miasteczko" z piosenkami Agnieszki Osieckiej znów zabrzmi w częstochowskim teatrze. Mamy...

“Wesołe miasteczko” z piosenkami Agnieszki Osieckiej znów zabrzmi w częstochowskim teatrze. Mamy zaproszenia! [KONKURS]

Tego tytułu dawno na deskach Teatru im. A. Mickiewicza nie widzieliśmy. “Wesołe miasteczko” powraca i grane będzie 8 i 9 kwietnia. Mamy dla Czytelników po jednym podwójnym zaproszeniu na każdy dzień.

Premiera muzycznego spektaklu “Wesołe miasteczko. Agnieszka Osiecka – piosenki ostatnie” odbyła się we wrześniu 2017 r. Była to wówczas ósma realizacja, której w Częstochowie podjął się André Hübner-Ochodlo. Rok premiery pokrywał się z 20. rocznicą śmierci wybitnej poetki. Realizację ułożono z ostatnich piosenek, które wyszły spod ręki Agnieszki Osieckiej. Stąd – wbrew przewrotnemu tytułowi – radości jest tu niewiele. Jeśli chodzi jednak o poziom emocji, tu mamy prawdziwy rollercoaster.

Reżyser wybrał songi ze spektakli „Darcie pierza”, „Apetyt na śmierć”, „Nie żałuję”, “Do dna” i “Wilki” (dwa ostatnie zrealizował również na częstochowskiej scenie). Wszystkie powstały w sopockim Teatrze Atelier, a muzykę do nich skomponowali tak znamienici twórcy jak Ewa Kornecka, Przemysław Gintrowski, Zygmunt Konieczny i Jerzy Satanowski.

– Dzięki André Hübnerowi-Ochodlo i młodym kolegom, podskoczyłam ponad „Okularników” czy „Niech żyje bal”. Weszłam w jakiś sen, surrealizm… Bardzo się cieszę, że współpracuję z tym teatrem … Szczerze wyznam, co czuję: to jest ten ostatni gwizdek. Nieskromnie dodam, że piosenkami do spektaklu „Apetyt na śmierć” wznosiłam się ponad wszystko, co dotąd w życiu zrobiłam. I To jest mój łabędzi śpiew. Ja nigdy w życiu nie myślałam, że zobaczę jakiś mur przed swoją głową. Każdy myśli, że tego muru nie ma, że nigdy nie umrze… Dałam wszystko z siebie – zaznaczała poetka.

"Wesołe miasteczko" z piosenkami Agnieszki Osieckiej znów zabrzmi w częstochowskim teatrze. Mamy zaproszenia! [KONKURS] 1
“Wesołe miasteczko. Agnieszka Osiecka – piosenki ostatnie” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)

I to “wszystko” słychać w każdym słowie “Wybacz, mamasza”, “Niepokoju”, „Do dna” czy „Płaczmy razem wrogu mój”. Piosenki wykonują Marta Honzatko, Waldemar Cudzik, Adam Hutyra i występujący gościnnie Marcin Januszkiewicz (laureat konkursu “Pamiętajmy o Osieckiej”).

Za aranżacje odpowiada Adam Żuchowski, który razem z Michałem Roratem, Krzysztofem Paulem i Michałem Drzewińskim współtworzy kwartet, który towarzyszy na scenie aktorom.

Do “Wesołego miasteczka” Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza 8 i 9 kwietnia o godz. 19. Bilety kosztują od 30 do 40 zł. Można o nie pytać w kasie teatru, sprzedaż prowadzona jest również za pośrednictwem strony www.teatr-mickiewicza.pl.

Warto dodać, że muzyka z tego spektaklu trafiła na płytę, którą w 2017 r. wydał częstochowski teatr. Dzięki niej piosenki Osieckiej można również zabrać do domu.

"Wesołe miasteczko" z piosenkami Agnieszki Osieckiej znów zabrzmi w częstochowskim teatrze. Mamy zaproszenia! [KONKURS] 2
“Wesołe miasteczko. Agnieszka Osiecka – piosenki ostatnie” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

Teatr im. A. Mickiewicza ufundował dla Czytelników po jedynym podwójnym zaproszeniu na spektakle grane 8 i 9 kwietnia. By o nie zagrać, dokończ zdanie:

Chciałabym/chciałbym wybrać się na spektakl “Wesołe miasteczko”, ponieważ…

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając (w zależności od wybranego terminu) “Wesołe miasteczko – 8 kwietnia” lub “Wesołe miasteczko – 9 kwietnia” , a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 5 kwietnia od godz. 20 do 6 kwietnia do godz. 20.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 7 kwietnia do godz. 20.

"Wesołe miasteczko" z piosenkami Agnieszki Osieckiej znów zabrzmi w częstochowskim teatrze. Mamy zaproszenia! [KONKURS] 3
“Wesołe miasteczko. Agnieszka Osiecka – piosenki ostatnie” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)

Regulamin konkursu “Wesołe miasteczko”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Teatr im. Mickiewicza.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.

5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

"Wesołe miasteczko" z piosenkami Agnieszki Osieckiej znów zabrzmi w częstochowskim teatrze. Mamy zaproszenia! [KONKURS] 4
“Wesołe miasteczko. Agnieszka Osiecka – piosenki ostatnie” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 5 kwietnia 2022 r. od godz. 20.00. do dnia 6 kwietnia 2022 r. do godz. 20.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

"Wesołe miasteczko" z piosenkami Agnieszki Osieckiej znów zabrzmi w częstochowskim teatrze. Mamy zaproszenia! [KONKURS] 5
“Wesołe miasteczko. Agnieszka Osiecka – piosenki ostatnie” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrody w Konkursie to jedno podwójne zaproszenie na spektakl “Wesołe miasteczko“, który odbędzie się 8 kwietnia oraz jedno podwójne zaproszenie na spektakl, który odbędzie się 9 kwietnia.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Dokończ zdanie: Chciałabym/chciałbym wybrać się na spektakl “Wesołe miasteczko”, ponieważ…

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając (w zależności od wybranego terminu) “Wesołe miasteczko – 8 kwietnia” lub “Wesołe miasteczko – 9 kwietnia” , a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 5 kwietnia od godz. 20 do 6 kwietnia do godz. 20.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni dwóch zwycięzców.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu [email protected] najpóźniej do 7 kwietnia od godz. 20.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 5 kwietnia 2022 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2022 r. i obowiązuje do 6 kwietnia 2022 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazeta regionalna.com.
WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
deklaracja dotycząca źródła ciepła
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -