fbpx

„Weekend z Kazikiem” w Klubie Studio. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS]

Krakowski Klub Studio zaprasza na „Weekend z Kazikiem”. Kazik Staszewski wystąpi tam dwa razy, dzień po dniu. 12 stycznia towarzyszyć mu będzie Kwartet ProForma, a 13 stycznia artysta zaprezentuje swój solowy projekt. Mamy dla Czytelników jeden podwójny karnet obowiązujący na oba wydarzenia. Można go wygrać w konkursie.

Kazik Staszewski, ikona polskiej sceny muzycznej i lider zespołu Kult szykuje wyjątkową koncertową niespodziankę dla swoich fanów. Artysta aż dwa razy, dzień po dniu, wystąpi na scenie krakowskiego Klubu Studio. W piątek, 12 stycznia Kazik zaśpiewa z poznańskim Kwartetem ProForma (pisaliśmy o tym TUTAJ), a dzień później, tj. 13 stycznia, zaprezentuje się solowo w ramach projektu Kazik.

"Weekend z Kazikiem" w Klubie Studio. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 2
mat. Klub Studio

Pierwszy zespół został założony w 2001 roku w Poznaniu. Wbrew nazwie w jego skład wchodzi pięciu muzyków: Piotr (gitara) i Przemysław Lembiczowie (gitara, śpiew), Wojciech Strzelecki (gitara basowa, śpiew), Marek Wawrzyniak (perkusja, instrumenty perkusyjne) oraz Marcin Żmuda (instrumenty klawiszowe, śpiew).

W marcu 2012 r. Kwartet ProForma rozpoczął współpracę z Kazikiem Staszewskim, z którym wykonuje piosenki z jego dotychczas solowego repertuaru oraz utwory Stanisława Staszewskiego. W ramach tej współpracy w 2015 r. wydali dwupłytowy album koncertowy „Wiwisekcja”. Dwa lata później ukazał się studyjny album nagrany wspólnie z Kazikiem Staszewskim „Tata Kazika kontra Hedora”. Płyta zawiera 16 utworów do tekstów Stanisława Staszewskiego. Za muzykę odpowiada Kwartet ProForma.

"Weekend z Kazikiem" w Klubie Studio. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 3
mat. Klubu Studio

W ramach solowej działalności Staszewski nagrał dziesięć solowych albumów. Ostatnim z nich jest „Zaraza” stworzona we współpracy z gitarzystą Kultu Wojtkiem Jabłońskim. Wydawnictwo ukazało się w czerwcu 2020 roku nakładem wytwórni muzycznej S.P. Records, o krążku było jednak głośno już wcześniej, wszystko za sprawą singla „Twój ból jest lepszy niż mój”. Już około tygodnia przed premierą album uzyskał status złotej płyty. „Zaraza” okazała się największym sukcesem komercyjnym w solowej karierze Kazika. To jego drugi album, który uzyskał status platynowej płyty po „12 groszach”, z tą różnicą, że pierwszemu zdobycie tego wyróżnienia zajęło dwa miesiące, a „Zarazie” wystarczyło kilkanaście dni.

Oba koncerty rozpoczną się o godz. 20. O koncercie, który odbędzie się 12 stycznia przeczytacie na www.facebook.com, a o tym, który zaplanowano na 13 stycznia – TUTAJ

Gdzie kupić karnet?

"Weekend z Kazikiem" w Klubie Studio. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 4
mat. Klubu Studio

Oprócz biletów na poszczególne koncerty, w sprzedaży jest karnet obowiązujący na na cały „Weekend z Kazikiem”. Oto ceny:

Płyta: przedsprzedaż: 215 zł, w dniu koncertu: 250 zł
Balkon – tylko w TicketClub, rzędy IV + V Msc 20 – 31
Przedsprzedaż: 270 zł

TicketClub: https://ticketclub.pl/…/weekend-z-kazikiem-karnet-klub…/
eBilet https://www.ebilet.pl/…/rock/kazik-i-kwartet-proforma…
kupbilecik https://bkb.pl/111756-3fbe7
Bloczki kolekcjonerskie: https://sklep.klubstudio.pl/…/Weekend-z-Kazikiem-12…/185

Bilety kolekcjonerskie są również dostępne stacjonarnie: w Klubie Studio (Witolda Budryka 4), codziennie od 12:00 do 00:00 oraz w Klubie Filutek (Rostafińskiego 10), codziennie od 12:00 do 01:00.

"Weekend z Kazikiem" w Klubie Studio. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 5
fot. Robert Jodłowski

Wygraj karnet na „Weekend z Kazikiem”!

Mamy dla Czytelników jeden podwójny karnet na „Weekend z Kazikiem”:

By o nie zagrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie (uzasadniając wybór):

Którą piosenkę z solowej działalności Kazika Staszewskiego cenisz najbardziej i dlaczego?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Weekend z Kazikiem”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 6 stycznia od godz. 21 do 8 stycznia do godz. 9.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 9 stycznia do godz. 22.

Regulamin konkursu “Weekend z Kazikiem”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest klub Studio w Krakowie.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od 6 stycznia 2024 r. od godz. 21 do 8 stycznia 2024 r. do godz. 9.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jeden podwójny karnet na „Weekend z Kazikiem” dla jednej osoby w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące:

Którą piosenkę z solowej działalności Kazika Staszewskiego cenisz najbardziej i dlaczego?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Weekend z Kazikiem”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 6 stycznia od godz. 21 do 8 stycznia do godz. 9.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 9 stycznia do godz. 22.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 6 stycznia 2024 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2024 r. i obowiązuje do 8 stycznia 2024 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.