fbpx

W weekend w Częstochowie odbędzie się Święto Żołnierza Rezerwy organizowane przez ZOR RP

W dniach 6-7 października odbędzie się w Częstochowie Święto Żołnierza Rezerwy. Głównym organizatorem jest Zarząd Główny ZOR RP, a współorganizatorami miasto Częstochowa i ZOR RP Koło Częstochowa.
Uczestnicy święta spotkają się w piątek, 6 października na Apelu Jasnogórskim na Jasnej Górze o godz. 21. W drodze na Jasną Górę o godz. 20 w Alei Sienkiewicza nastąpi złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Pomniku Grobie Nieznanego Żołnierza.
Główne uroczystości zaplanowano na sobotę, 7 października 2023 roku. Odbędą się one na Placu Pamięci Narodowej oraz na Placu Biegańskiego. W sobotę, 7 października o godz. 10 na Placu Pamięci Narodowej zaplanowano główne obchody Święta Żołnierza Rezerwy. W programie przewidziano m.in.: Podniesienie flagi państwowej na masz, odśpiewanie hymnu państwowego, powitanie zaproszonych gości i wystąpienie okolicznościowe płk. rez. Alfreda Kabaty – Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów RP, wręczenie odznaczeń, Apel Pamięci i salwa honorowa, złożenie kwiatów przed Pomnikiem Poległym w Obronie Ojczyzny.
W godzinach 10-14 na placu Władysława Biegańskiego będzie trwać prezentacja sprzętu wojskowego i innych służb mundurowych oraz stowarzyszeń dla mieszkańców i uczniów częstochowskich szkół, w tym klas mundurowych.
Po zakończeniu sobotnich uroczystości na Placu Pamięci Narodowej uczestnicy przejdą do Ratusza Miejskiego, gdzie odbędzie się prezentacja „100 lat Związku Oficerów Rezerwy RP. Historia i współczesne osiągnięcia”. Przewidziano też m.in.: Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów częstochowskich szkół.
Patronat honorowy nad świętem objęli: Minister Obrony Narodowej oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Patronat wspierający sprawuje miasto Częstochowa. Patronat medialny objęli: Gazeta Częstochowska, Gazeta Regionalna, Polska Zbrojna, Radio Fiat, Radio Jasna Góra, Telewizja Lokalna w Częstochowie ORION, wczestochowie.pl, zdrowaczestochowa.pl, Życie Częstochowy i Powiatu oraz Związek Oficerów Rezerwy RP jako główny organizator.
Współorganizatorem święta jest też ZOR RP Koło w Częstochowie, które założyli funkcjonariusze częstochowskiej Straży Miejskiej.

Święto Żołnierza Rezerwy zostało ustanowione decyzją ministra obrony narodowej z 28 listopada w 2019 r. Pierwsze obchody tego święta odbyły się w 2020 roku. Data obchodów święta nie jest przypadkowa, bowiem nawiązuje do zwycięskiej bitwy pod Koronowem 10 października 1410 r. To tam polskie rycerstwo i pospolite ruszenie pod dowództwem Sędziwoja z Ostroga i Piotra Niedźwiedzkiego stoczyło zacięty bój ze znacznie liczniejszymi wojskami zakonu krzyżackiego. Polacy, po zdobyciu chorągwi, wywołali zamieszanie wśród Krzyżaków, które przerodziło się w ich ucieczkę, a dowódca armii krzyżackiej – Michał Küchmeister von Sternberg – został wzięty do niewoli. Bitwa ta pozbawiła Zakon o jedną trzecią zebranych na nowo sił i powstrzymała zaplanowany marsz na Bydgoszcz i Wielkopolskę. W efekcie, przyczyniła się do podpisania pokoju w Toruniu w 1411 r., kończąc Wielką Wojnę
z Zakonem Krzyżackim.
Bitwa ta stanowi przykład jednej z najszybszych mobilizacji zbrojnych średniowiecznej Europy. Wówczas rycerze, którzy po rozejmie z 1410 r. pozostawali w znacznym rozproszeniu na terytorium przygranicznym, wraz z szlachtą wielkopolską, dwoma prywatnymi hufcami oraz niewielkim oddziałem sprzymierzonych Tatarów, stanęli na wezwanie króla Władysława II Jagiełły.
Święto jest wyrazem szacunku dla żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na wezwanie stawiają się do służby, aby stać na straży bezpieczeństwa państwa. Na przestrzeni wieków żołnierze rezerwy, tak jak rycerze i pospolite ruszenie, walcząc o Polskę, niejednokrotnie dawali przykład postawy godnej naśladowania oraz przywiązania do tradycji oręża polskiego.
Założony w 1922 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, którego stulecie obchodzone było w 2022 r., w działalności organizacyjnej skupiał się m.in. na podtrzymaniu braterskiego koleżeństwa, zadzierzgniętego na polach bitew, uczczeniu i przekazaniu potomności pamięci zmarłych bohaterów, utrwalenia wśród członków wraz z kultem honoru, patriotyzmu tradycji cnót wojskowych.
W warstwie ideowej Związek miał być łącznikiem między wojskiem, a społeczeństwem, a główny wysiłek koncentrował na zdemobilizowanych oficerach i wzajemnej braterskiej pomocy oraz współdziałaniu z władzami państwowymi w kierunku wzmocnienia sił obronnych Państwa.
ZOR RP już od 1930 r. podejmował działania zmierzające do utrzymywania kondycji bojowej i fizycznej rezerwistów. Największym osiągnięciem ZOR RP było organizowanie corocznych zawodów strzeleckich, w których liczba uczestników sięgała 300 tys. Propagowano zdobywanie odznaki strzeleckiej, prowadzono cieszące się dużą popularnością korespondencyjne zawody strzeleckie o puchar Związku Oficerów Rezerwy RP. Po dobrowolnej militaryzacji w 1935 r., Związek prowadził szkolenia dowódców plutonów i dowódców kompanii.
II wojna światowa była surowym egzaminem dla Związku. W trakcie mobilizacji, jak
i w samych działaniach we wrześniu 1939 roku, oficerowie rezerwy – członkowie ZOR RP – okazali się wysokiej klasy dowódcami różnego szczebla dowodzenia oraz wykazali się bohaterstwem, odwagą i wysokim morale, za co wyróżniani byli Krzyżami Wojennymi Virtuti Militari i Krzyżami Walecznych.
W czasie okupacji tworzyli organizacje wojskowe, niepodległościowe, byli organizatorami podziemnych podchorążówek oraz dowódcami formacji partyzanckich, a także walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. Wielu z nich zginęło w Katyniu i Charkowie.
Współcześnie Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej jako ogólnopolska, patriotyczna organizacja, zajmuje się m.in. upamiętnianiem osób oraz miejsc walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność, propagowaniem chwały oręża polskiego oraz szkoleniem młodzieży skupionej m.in. w organizacjach strzeleckich. Ważnym aspektem działalności Związku są działania na rzecz kształtowania świadomości historycznej, obywatelskiej i patriotycznego wychowania młodzieży.
Związek integruje środowisko żołnierzy rezerwy Wojska Polskiego, którzy poprzez działalność w organizacji kultywują wspólną tradycję wojskową, otaczają opieką kombatantów, żołnierzy rezerwy i ich rodziny będące w potrzebie. Związek tworzą nie tylko oficerowie, ale także podoficerowie i osoby cywilne, które łączy umiłowanie polskiej tradycji wojskowej oraz chęć społecznego działania w dziedzinie popularyzowania historii Polski i umacniania obronności kraju.
Związek Oficerów Rezerwy RP współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej w ramach podpisanego 6 października 2014 r. porozumienia o współpracy oraz z wieloma jednostkami i instytucjami wojskowymi, organizacjami społecznymi, samorządami i firmami.
Członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej będąc w rezerwie z pełnym oddaniem wywiązują się ze swoich obowiązków obywatelskich i żołnierskich. Z zaangażowaniem uczestniczą w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy i szkoleniach. Swoją postawą dają przykład prawdziwego patriotyzmu i oddania Ojczyźnie, wierności przysiędze wojskowej oraz przywiązania do tradycji oręża polskiego. Ich praca na rzecz obronności kraju jest doceniana przez ministra Obrony Narodowej, o czym świadczą mianowania na wyższe stopnie wojskowe i uzyskiwane odznaczenia resortowe.
– W dniu Święta Żołnierza Rezerwy wyrażam członkom Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej gorące podziękowania za oddanie sprawom wojska i Ojczyzny oraz życzę wszelkiej pomyślności osobistej i zawodowej – mówi prezes Zarządu Głównego RP płk. Rez. Alfred Kabata.

Jednym z patronów medialnych jest „Gazeta Regionalna”

Źródło: www.sm.czestochowa.pl