W Lublińcu na razie nie otworzą żłobka. Z przedszkolami też woleliby poczekać

0
374

Samorząd Lublińca poinformował mieszkańców, że w dopuszczanym przez rząd terminie, czyli 6 maja nie otworzy ani żłobka, ani, jeżeli taka będzie wola rodziców, również miejskich przedszkoli.


Gmina przed podjęciem tej decyzji chce poznać dane na temat nowych zachorowań w regionie po majowym weekendzie, a także dokładnie sprawdzić, co można zrobić, aby zdrowie i życie zarówno dzieci, jak i personelu nie zostało niepotrzebnie narażone.

W Lublińcu na razie nie otworzą żłobka. Z przedszkolami też woleliby poczekać 1


Tuż przed majowym weekendem lubliniecki samorząd zorganizował wideokonferencję z udziałem burmistrza Lublińca Edwarda Maniury, wiceburmistrz Anny Jonczyk-Drzymały, sekretarza miasta Józefa Korpaka, a także dyrektorów wszystkich przedszkoli miejskich oraz dyrektor żłobka miejskiego. Mowa była oczywiście o ostatniej decyzji rządu dotyczącej wznowienia częściowej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobków oraz przedszkoli. Jak poinformował samorząd, Żłobek Miejski w Lublińcu zostanie otwarty nie wcześniej niż 18 maja.


Jeśli chodzi o przedszkola, to według rozporządzenia MEN powinny one zostać otwarte już w najbliższą środę. Z pomysłem tym nie zgadza się lubliniecki samorząd. Jak napisano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta, rozporządzenie to w przekonaniu gminy budzi wiele kontrowersji oraz obaw o bezpieczeństwo dzieci.


Nasze obawy o słuszności decyzji ministra, wynikają z faktu, iż obecnie możemy zaobserwować, że łagodzenie obostrzeń powoduje wśród mieszkańców nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny i nadużywanie możliwości poruszania się po mieście — napisano w komunikacie. — Musimy się upewnić, że … „majówka” nie spowoduje znaczącego wzrostu zachorowań w naszym mieście i powiecie.

Władze miejskie zwróciły również uwagę na brak jednoznacznie doprecyzowanych i opisanych przez rząd zasad zachowania w planowanych do otwarcia placówkach tzw. ,,wysokiego reżimu sanitarnego” .

Zdaniem samorządu, niepokojąca jest decyzja rządu w sytuacji, gdy rośnie liczba hospitalizowanych, a z informacji służb medycznych wynika, iż aż 70 procent chorych przechodzi COVID-19 bezobjawowo. Te dane, a także krótki czas na przygotowanie placówek na przyjęcie dzieci sprawia, zdaniem gminy otwarcie przedszkoli w wymaganym terminie jest niezwykle trudnym zadaniem.


Jak zaznacza burmistrz miasta, samorząd, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, musi mieć pewność,że wśród personelu placówek przedszkolnych nie ma osób zakażonych koronawirusem.

— …dlatego burmistrz zwrócił się do dyrektora Państwowej Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Lublińcu w sprawie przeprowadzenia testów dla pracowników ww. placówek — czytamy w oświadczeniu samorządu. — Istnieje jednak małe prawdopodobieństwo, że w tak krótkim terminie będzie możliwość przeprowadzenia testów i otrzymania wyniku.


Gmina zapewnia, że zrobi wszystko, aby przygotować placówki do otwarcia m.in. wyposaży personel w środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekujące. Zwraca jednak uwagę, że nawet przy jak najlepszym przygotowaniu dorosłych, trudno wymagać od maluchów przestrzegania restrykcyjnych zasad związanych ze stanem epidemicznym.


Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, władze miasta proszą rodziców o rozwagę i odpowiedzialność w podjęciu decyzji o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola czy żłobka. Samorząd dał do zrozumienia mieszkańcom Lublińca, że to od ich decyzji, czy już teraz zechcą wysłać dzieci do przedszkola zależy czy rzeczywiście placówki te będą otwierane.


Na chwilę obecną nie ma podstaw prawnych, aby wydłużyć termin zamknięcia przedszkoli — tłumaczy gmina. — Po konsultacjach prawnych, jedyną możliwością wstrzymania pracy przedszkoli jest wystąpienie dyrektorów placówek i rad rodziców do organu prowadzącego z wnioskiem o ustalenie przerwy w działalności przedszkola, o czym stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Jeżeli takie wnioski wpłyną do Urzędu Miejskiego do 5 maja, wówczas uprzejmie informujemy, że wszystkie zostaną rozpatrzone pozytywnie. Wydaje się, że jest to jedyne rozwiązanie w obecnym stanie rzeczy, aby uchronić mieszkańców miasta przed sytuacją zagrożenia ich zdrowia i życia.
(Źródło: UM Lubliniec)
(Fot. pixabay)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here