fbpx

W czerwcu, w Częstochowie, oddano do użytku 10 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Realizatorem inwestycji jest Tauron.

10 ogólnodostępnych stacji do ładowania samochodów elektrycznych pojawiło się w Częstochowie. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Władze samorządowe zostały zobligowane do opracowania i przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Obowiązek ten nakłada ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Plan budowy takich stacji, został przyjęty w Częstochowie dwa lata temu i zakłada powstanie 44 stacji z 90 punktami ładowania.

Ustawa określa, że finansowanie i budowa stacji spoczywa na miejscowym operatorze systemu elektroenergetycznego, a koszty, które dotyczą wyznaczenia i oznakowania stanowisk postojowych należących do punktów ładowania, ponosi miasto.

Stacje dedykowane są wszystkim posiadaczom samochodów elektrycznych i hybrydowych.

10 pierwszych lokalizacji, w których można naładować samochód zostało wybranych na podstawie potrzeb transportowych i komunikacyjnych. Wzięto pod uwagę zarówno zagospodarowanie przestrzenne jak i przewidywane potrzeby kierowców. Nie bez znaczenia były także wskazania ekonomiczne związane z budową i obsługą stacji.

Stacje Tauronu znajdują się: przy placu Daszyńskiego, na ul. 7 Kamienic, ul. Szajnowicza-Iwanowa 57, ul. Knauera (przy PWiK) a także przy Okólnej105. Kolejne 5 umieszczonych zostało przy ulicach: Rakowskiej, Lechonia, Próchnika, Kurpińskiego Ponurego i Starzyńskiego.
Przy każdym stanowisku umieszczono dwa punkty ładowania o mocy 22 kW.

Ładowanie odbywa się przy pomocy aplikacji eMap. Szczegóły można znaleźć na stronie:
https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/elektromobilnosc
W następnych miesiącach, sukcesywnie będą oddawane do użytku kolejne punkty ładowania.